Ungdomsteam

KORT FORTALT

Ungdomsteamet er et tilbud til ungdom fra 12-18 år som har behov for noen å snakke med. 

Hva er Ungdomsteamet?

Ungdomsteamet er et frivillig samtaletilbud for ungdom fra 12-18 år. Målgruppen for Ungdomsteamet er ungdom med begynnende psykososiale vansker. Ungdomsteamet kontaktes vanligvis av sosiallærere ved ungdomsskolene, men foreldre og ungdom kan også ta direkte kontakt. Tilbudet er frivillig og ungdommen bestemmer selv når han eller hun ønsker å avslutte.

Ungdomsteamet kan tilby

  • samtaler.
  • gruppeterapi.
  • råd og veiledning.
  • foreldreveiledning etter behov.
  • familiesamtaler etter behov.
  • samarbeidsmøter etter behov.

Slik søker du om hjelp

Du kan ta direkte kontakt med ungdomsteamet på telefon 404 27 697.

Ved henvisning fra sosiallærer eller andre personer skal henvisningen inneholde ferdig utfylt kontaktinformasjon og en beskrivelse av ungdommens situasjon.

Vi trenger også skriftlig samtykke fra foreldre og ungdommen det gjelder om at det tas kontakt med Ungdomsteamet.

Kontaktinformasjon