TIBIR

KORT FORTALT

 • TIBIR står for "tidlig innsats for barn i risiko".
 • TIBIR er et lavterskel tilbud for foreldre til barn mellom 3-12 år som trenger hjelp til å fremme samarbeid og trivsel i hjemmet, skolen og i barnehagen.

Hvem er vi?

TIBIR står for "tidlig innsats for barn i risiko" og leverer et lavterskel tilbud for foreldre til barn mellom 3-12 år som trenger hjelp til å fremme samarbeid og trivsel i hjemmet, skolen og i barnehagen.

Formålet med TIBIR er

 • å forebygge og avhjelpe atferdsproblemer på et tidlig tidspunkt.
 • bidra til å utvikle barns positive og prososiale atferd.
 • gi ansatte som arbeider med barn en felles forståelse av hvordan atferdsproblemer oppstår og kan forhindres.

TIBIR er sammensatt av representanter fra

 • helsestasjon.
 • barnevern.
 • psykologisk pedagogisk tjeneste (PPT).
 • pedagogisk støtteenhet.
 • skoler.

Hva kan vi hjelpe med

TIBIR kan tilby

 • kartlegging.
 • TIBIR foreldrerådgivning.
 • Foreldremestring (PMTO behandling - Parent management training Oregon).
 • konsultasjon.

Slik får du hjelp

Du som forelder kan sende inn skjema eller ta kontakt på telefon 469 20 806 uten henvisning. Du kan også få hjelp til å fylle ut skjemaet sammen med barnehage, helsestasjon, lege eller lignende.

Skjemaet sendes til

TIBIR, Haraldsgata 94,
5504 Haugesund.

TIBIR henvisningsskjema (PDF, 129 kB)