Basen, barn og familiesenter

KORT FORTALT

 • Basen, barn og familiesenter er et lavterskeltilbud for foreldre til barn mellom 0-6 år som har opplevd utfordringer over tid med sitt barn.
 • Vi har taushetsplikt. 

Hvem er vi?

Basen, barn og familiesenter er et lavterskeltilbud for foreldre til barn mellom 0-6 år som har opplevd utfordringer over tid med sitt barn.

Basen har et tverrfaglig team sammensatt av ansatte fra

 • helsestasjon.
 • barnevern.
 • psykologisk pedagogisk tjeneste (PPT).
 • pedagogisk støtteenhet.

Hva kan vi hjelpe med

Basen kan samarbeide tett med andre etater. Før vi kontakter andre etater, vil du få et samtykkeskriv som sier nøyaktig hva vi skal samarbeide om. Vi følger retningslinjer som ellers er i kommunen.

Informasjonsbrosjyren til Basen barne- og familiesenter (PDF, 245 kB)

Basen kan tilby

 • individuelle samtaler og veiledning.
 • støttesamtaler.
 • Mor-Barn grupper.
 • COS-gruppe.
 • søvn-veiledning.
 • reguleringsstøtte.
 • samspillsveiledning.
 • foreldreveiledning.
 • hjemmebesøk.

Slik får du hjelp

Du som forelder kan ta kontakt uten å ha henvisning fra andre instanser. Du kan også fylle ut skjemaet sammen med barnehage, helsestasjon, lege eller lignende. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet er det bare å ta kontakt med oss. 

Basen, barn og familiesenter søknadsskjema (PDF, 363 kB)

Kontaktinformasjon

Basen, barne og familiesenter
Telefon 52 74 40 35

Sentralbord 
52 74 40 35
eller 52 74 40 36

Mobil 
941 50 094  eller 469 20 806

Besøksadresse 
Sørhauggata 145, 5527 Haugesund (gamle meieriet 2 etg)

Postadresse 
Haraldsgata 94, 5504 Haugesund

Åpningstider
Mandag fra klokken 08.00 - 15.30
Onsdag fra klokken 08.00 - 15.30