Oppholdstyper på sykehjem

KORT FORTALT

Korttidsplass

Korttidsplassene er et tilbud til deg

  • som er hjemmeboende.
  • som blir utskrevet fra sykehuset og trenger avklaring, rehabilitering og opptrening for å kunne bo hjemme.

Rehabilitering

Hvis du har behov for intensiv oppfølging eller ikke kan motta rehabilitering hjemme, kan du få rehabilitering på institusjon. Sentrum behandlingssenter tilbyr rehabiliteringsopphold.  

Lindrende behandling og omsorg

Lindrende enhet ved Sentrum behandlingssenter tilbyr alvorlig syke og døende pasienter lindrende behandling, pleie og omsorg ved livets slutt.

Avlasting i sykehjem

Avlastning i sykehjem er et hjelpetilbud til deg som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid.

Avlastning skal gjøre det mulig å

  • opprettholde gode familierelasjoner.
  • bevare sosiale nettverk.
  • ha nødvendig og regelmessig fritid og ferie.

Langtidsplass

Langtidsplass er et tilbud til deg

  • som har varig helsesvikt med omfattende behov for pleie og medisinsk behandling.
  • som ikke kan bo hjemme med tilrettelagte tjenester.

Hvordan søke

Du søker ved å sende søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester til Vedtakskontoret. Ta kontakt med Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester for å få vurdert helsetilstanden din og finne det tilbudet som passer deg best.

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Kontaktinformasjon

Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester
E-post
Telefon 52 74 42 00

Åpningstider 
Kontoret er åpent mandag til fredag fra klokken 09.00 - 15.00. 

Telefon sentralbord besvares mandag til fredag klokken 08.00 - 15.00.

Saksbehandlere ved vedtakskontoret besvarer telefonen mandag til fredag klokken 10.00 - 14.00.

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund