Ledsagerbevis

KORT FORTALT

  • Har du nedsatt funksjonsevne kan du søke om å få ledsagerbevis.
  • Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en en rekke arrangementer og visse transportmidler.   

Hvem kan søke om ledsagerbevis?

Ledsagerbevis kan tilbys deg som har

  • bevegelseshemning.
  • hørselshemning.
  • synshemming.
  • utviklingshemming.
  • allergier.
  • funksjonsnedsettelse som følge av sykdom, for eksempel psykiske lidelser, hjertesykdommer, lungesykdommer og lignende.
  • funksjonsnedsettelse med en varighet på minst 2-3 år og alder fra 8 år.

Hvor kan man bruke ledsagerbevis?

Ledsagerbeviset kan brukes til transporttilbud og på arrangementer over hele landet. Merk at det er den enkelte arrangør eller tilbyder som avgjør om de aksepterer ledsagerbevis.

Hva koster det?

Ledsagerbeviset er gratis. Du betaler vanlig pris på arrangementet, mens ledsageren din får komme med/inn gratis eller til halv pris.

Hvordan søke om ledsagerbevis

Fyll ut søknaden nedenfor og send inn til Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester. Husk å legg ved et bilde som vi kan bruke på beviset og få signatur eller stempel fra lege i søknaden. 

Søknadsskjema ledsagerbevis (PDF, 235 kB)

Kontaktinformasjon

Servicesenteret Haugesund
E-post
Telefon 52 74 30 00

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund