Miljø, verter og frivillighet

KORT FORTALT

 • Haugesund kommune legger til rette for det frivillige arbeidet i byen.
 • Hvis du ønsker å være frivillig eller trenger noe som frivillige kan hjelpe med kan du ta kontakt med en av organisasjonene på denne siden. 

Haugesund frivilligsentral

Haugesund frivilligsentral er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Noen trenger hjelp mens andre ønsker å hjelpe.

Frivilligsentralen jobber etter følgende visjon og motto

 • Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn.
 • Møte mellom mennesker.

De fleste som jobber for Frivilligsentralen bruker cirka to timer i uken. Du jobber så lenge du selv ønsker, det inngås ikke noen forpliktende avtaler.

Ta kontakt med Haugesund frivilligsentral hvis du ønsker å være frivillig, eller når du trenger noe som frivillige kanskje kan hjelpe med. 

Gamle slaktehuset

Norsk Folkehjelp Haugaland

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon.

Norsk Folkehjelp driver med forebyggende og solidarisk arbeid både innenfor og utenfor landets grenser. Organisasjonens verdigrunnlag er nedfelt i prinsipprogrammet og i visjonen "Solidaritet i praksis". 


Organisasjonen er basert på to strategiske områder 

 • Rettferdig fordeling av makt og ressurser.
 • Vern om liv og helse.

Arbeidet er organisert omkring fire hovedaktiviteter

 • Langsiktig utviklings- og demokratiarbeid.
 • Humanitær nedrustning.
 • Sanitet og redningstjeneste.
 • Flyktning, asyl og integreringsarbeid.

Aktiviteter
Som frivillig innen førstehjelp og redningstjeneste er du en viktig del av beredskapen i ditt lokalsamfunn. Du får gratis opplæring av Norsk Folkehjelp. Du kan også engasjere deg i aktiviteter som fremmer inkludering av flyktninger og innvandrere samt skape møteplasser og tjenester for forskjellige grupper i ditt lokalsamfunn. Ta kontakt med Norsk Folkehjelp Haugaland om du ønsker å være med. 

Haugesund Røde Kors

Haugesund Røde Kors er en aktiv lokalforening med rundt 350 frivillige.

Foreningen er delt inn i tre avdelinger

 • Hjelpekorpset
 • Omsorg
 • Ungdom

Røde Kors Hjelpekorps er den største frivillige aktøren innen den norske redningstjeneste.

Røde Kors Omsorg omfatter aktiviteter som Besøkstjenesten, Barnas Røde Kors, Røde Kors Friluft og Førstehjelp, leksehjelp, Røde Kors Nettverk, Visitortjenesten, Vitnestøtte og Flyktningguide.

Røde Kors Ungdom er ungdomsorganisasjonen til Røde Kors og jobber med kampanjer som bekjemper urettferdighet og ensomhet blant unge, og som fremmer forståelse og toleranse.

Besøk Røde Kors Haugesunds nettside for mer informasjon om hvordan du blir frivillig eller støttemedlem. 

Kontaktinformasjon

Haugesund frivilligsentral
E-post
Telefon 908 30 812
Norsk Folkehjelp Haugaland
E-post
Telefon 915 81 113
Haugesund Røde Kors
E-post
Telefon 52 71 12 50