Aktivitetssentre for eldre

KORT FORTALT

Hvem kan få tilbudet

Tilbudet passer for eldre som bor hjemme og kan ha behov for

  • Å komme deg ut av en isolert tilværelse.
  • Aktivisering og rehabilitering.
  • Avlastning for pårørende.

Havnaberg seniorsenter

På Havnaberg frisklivssentral og seniorsenter blir det arrangert mange ulike aktiviteter for eldre. Seniorsenteret kan blant annet by på spennende aktiviteter som gruppetrening, bassengtrim, oljemalingskurs, billedvevkurs, treskjæring, fotofremvisning og mye mer. Ta kontakt med senteret for mer informasjon om hvordan du kan melde deg på. 

Havnaberg Frisklivssentral Tor Andre Johannesen

Kontaktinformasjon

Havnaberg frisklivssentral og seniorsenter
E-post
Telefon 52 74 43 80

Adresse
Haraldsgata 226, 5525 Haugesund

Åpningstider kafé
Kafeen har sommeråpent fra 28.juni - 27.august, klokken 09.00 - 14.00

Mandag til fredag klokken 09.00 - 14.30
Middagsservering fra klokken 12.00 - 14.30