Vaksine

KORT FORTALT

Vi tilbyr

På vaksineklinikken kan du få

 • reisemedisinske tjenester.
 • reisevaksinasjon.
 • rådgiving i forhold til smittevern på reise.
 • resept på malariatabletter ved smittevernlege.
 • kjøpt impregnerte myggnett.
 • tuberkulosekontroll.
 • tuberkulintest og henvisning til røntgen av lunger ved behov.
 • råd og veiledning i forhold til forebygging av smittsomme sykdommer.
 • gratis hepatitt B vaksine til personer som har krav til det, for eksempel familiemedlemmer til hepatitt B smittebærere.
 • influensavaksine.
 • gratis kondomer for å forebygge seksuelt overførbare sykdommer.

Influensavaksine

Influensa er en smittsom virusinfeksjon med symptomer som kan komme brått

 • feber
 • muskelsmerter
 • hodepine
 • redusert allmenntilstand

Sesonginfluensa
Hver vinter, vanligvis i perioden november til mars, rammes befolkningen av sesonginfluensa.  Årlig sesonginfluensavaksine anbefales til deg som har risiko for alvorlige komplikasjoner eller død hvis du blir syk. Influensavaksine vil gi deg god beskyttelse.

Folkehelseinstituttet publiserer oppdaterte anbefalinger for risikogrupper og andre målgrupper som bør la seg vaksinere før hver influensasesong.

Beskyttelse
Full effekt av vaksinasjon får du i løpet av en til to uker. Hvor god beskyttelse vaksinen gir påvirkes blant annet av helsetilstand, hvilke virus som finnes og hvor god effekt vaksinen har på influensavirus. 

Når kan jeg ta vaksine
Det beste tidspunktet for vaksinasjon er oktober eller november. Hvert år arrangerer Haugesund kommune vaksinasjonsdager for de som er i risikogrupper. Nærmere informasjon om dette annonseres i forkant.

Fastlege
Du kan ta influensavaksine hos fastlegen din. 

God hygiene
Unge, friske mennesker tåler vanligvis influensa godt og trenger ikke vaksine. De som har gjennomgått influensa vil ofte ha god beskyttelse i flere år mot senere smitte av det samme viruset. 

Husk at god hånd- og hostehygiene forebygger smitte!

Vaksineråd

Reisemedisinske tjenester kan ha noe ventetid i travle perioder. Husk derfor å bestille time i god tid før reisen. 

Minst mulig smitte
Våre tjenester er underlagt lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og lov om vern mot smittsomme sykdommer. Vi jobber for å redusere forekomsten av smittsomme sykdommer hos innbyggere og besøkende i Haugesund kommune.

Kontaktinformasjon

Vaksinasjon og smittevernkontor
E-post
Telefon 52 74 42 15

Besøksadresse
Myrrullvegen 3, 5518 Haugesund

Åpningstider
Mandag til fredag fra klokken 09.00 - 14.30.

Viktige telefonnummer under koronapandemien

Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 

Telefon til koronatest - 481 06 331

Spørsmål om vaksinering - 468 84 886