Koronavaksine

KORT FORTALT

 • Personer mellom 18 og 64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp kan nå ta en ny oppfriskningsdose dersom de selv ønsker det. 
 • Du kan ta gratis koronavaksine på
  • Vitusapotek Haugesund (sentrum)
  • Apotek 1 Amanda
  • Boots Apotek Kvalasenteret

Oppfriskningsdoser

Ny oppfriskningsdose for kommende høst/vintersesong

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før kommende høst/vintersesong:

 • personer i aldersgruppen 65 år og eldre
 • personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp
 • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom.
 • gravide i 2. og 3. trimester

Dette vil for de fleste være dose 4, men for enkelte med alvorlig svekket immunforsvar vil det være dose 5. 

Anbefalingen om å ta ny oppfriskningsdose gjelder også dersom du nylig har gjennomgått en koronainfeksjon. Gjennomgått sykdom vil imidlertid gi deg god beskyttelse den første tiden etter at du har vært syk og du kan derfor avvente i 3-4 måneder før du vaksineres med ny dose. Dersom man allikevel ønsker en oppfriskningsdose tidligere kan den gis forutsatt at det har gått minimum 3 uker etter tilfriskning, men et lenger tidsintervall vil gi en bedre immunrespons. Anbefalt intervall siden forrige vaksinedose bør være minimum 4 måneder.

Det er også åpnet opp for at dersom du er i aldersgruppen 18-64 år og ikke har noen risikotilstander, har du mulighet til å ta en ny oppfriskningsdose dersom du selv ønsker det.  

Timebestilling

 • Time bestilles fortrinnsvis digitalt, via Helseboka.no, men du kan også ta kontakt per telefon eller oppsøke aktuelt apotek for informasjon og veiledning. 
 • Vær oppmerksom på at det kan være leveringstid på enkelte vaksiner.

Du kan ta gratis koronavaksine på Vitusapotek Haugesund (sentrum), Boots Apotek Kvalasenteret og Apotek 1 Amanda. 

Vitusapotek Haugesund (sentrum)

Vaksinerer med de fleste koronavaksiner til grunnvaksinasjon og oppdaterte variantvaksiner fra BioNTech/Pfizer og Moderna. 

Trykk her for timebestilling på Vitusapotek Haugesund (sentrum)

Adresse: Haraldsgata 110
Telefonnummer: 52 80 43 20
Offentlig transport (bybuss): 201, 202, 206, 209 og 210

Boots Kvalasenteret

Vaksinerer med oppdaterte variantvaksiner fra BioNTech/Pfizer. 

Trykk her for timebestilling på Boots Apotek Kvalasenteret

Adresse: Austrheimsvegen 10 
Telefonnummer: 52 70 03 60 
Offentlig transport (bybuss): 201 

Apotek 1 Amanda 

Vaksinerer med oppdaterte variantvaksiner fra BioNTech/Pfizer. 

Trykk her for timebestilling på Apotek 1 Amanda

Adresse: Longhammarvegen 27
Telefonnummer: 52 70 53 40
Offentlig transport (bybuss): 201 og 202 

Internasjonalt vaksinasjonssertifikat 

Enkelte land krever dokumentasjon for koronavaksiner, slik som internasjonalt vaksinasjonssertifikat fra WHO (også kjent som gult vaksinasjonskort, eller gulfebersertifikat). Dersom du har behov for å få koronavaksiner registrert i internasjonalt vaksinasjonssertifikat, må du henvende deg til privat helseaktør som for eksempel Avonova helse. Du kan også høre om fastlegen din kan hjelpe deg å få dette registrert. 

Feil- eller mangelfull registrering av vaksinasjoner

Ved feilregistreringer eller mangelfulle vaksinasjonsopplysninger, må du henvende deg til ansvarlig vaksinasjonssted (kommune, legekontor eller apotek med flere) slik at feilen rettes der. Før du kontakter helsetjenesten om problemer knyttet til koronasertifikatet, bør du sjekke dine egne vaksinasjonsopplysninger på www.helsenorge.no

Kontaktinformasjon

Koronavaksine
E-post
Telefon +47 52 74 30 00