Koronavaksine

KORT FORTALT

Når kan jeg som er under 65 år bestille time for 3. dose koronavaksine?

Her kan du se når det åpnes opp for timebestilling av dose 3 for de ulike aldersgruppene. Du bestiller time i Helseboka.

NB! Ved 3. dose må det ha gått minst 5 måneder siden dose 2.
Når kan jeg som er under 65 år bestille time for 3. dose koronavaksine?
Dato for når det åpnes opp for timebestilling Klokkeslett for slipp av ledige timer Aldersgruppe som kan bestille time Mulige ledige timer
16. desember Ca. kl. 20.00 63+ Januar/februar
18. desember - 61+ Januar/februar
20. desember - 59+ Januar/februar
22. desember - 57+ Januar/februar
24. desember - 55+ Januar/februar
26. desember - 53+ Januar/februar
28. desember - 51+ Januar/februar
30. desember - 49+ Januar/februar
1. januar - 47+ Januar/februar
3. januar - 45+ Januar/februar

Bestill time

Ungdom 12 til 17 år
For de som er født i 2005 og ikke har fylt 16 år er det foresatte som tar helsemessige beslutninger, og det må innhentes samtykke fra begge foresatte som tas med til vaksinasjonstimen.

Samtykkeskjema til utfylling

De mellom 12 til 17 år som ønsker koronavaksine må ta kontakt med oss på e-post koronavaksinering@haugesund.kommune.no, så kontakter vi deg for nærmere avtale.

Husk å ta med signert samtykkeskjema fra begge foresatte.

18 til 65 år

Registrer deg for time

65 år og eldre
Nå kan du som er 65 år og eldre bestille time til koronavaksinedose 3. Merk at det må ha gått minst 5 måneder siden dose 2, og at det må ha gått minst 1 uke mellom dose 3 og annen vaksine, for eksempel influensavaksine.

Bestill time

Underliggende sykdom
I aldersgruppen under 65 år prioriteres nå personer som har organtransplantasjon, immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste fem år, annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift), nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese), Downs syndrom, kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon (stadium 5), samt immunsupprimerte (immunnedsettende behandling) i henhold til liste.

https://www.legeforeningen.no/contentassets/eae2963fa72e4517b34feba08a26da66/medikamentliste_220921.pdf

Dersom du er innenfor kriteriene, og ikke har registrert deg, må du gjøre det i Helseboka: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/515089

Dersom du ikke tilhører overstående gruppe, vil det bli åpnet for direktebestilling nedover i aldersgruppene. Oversikten finner du her

Avbestille eller endre time?

Du kan selv avbestille og endre vaksinetime i Helseboka. Les hvordan her.

Hvis du har problemer med å avbestille eller endre timen selv kan du sende e-post til koronavaksinering@haugesund.kommune.no.

På vaksinasjonsdagen

All vaksinering foregår på Svehaugstemmen 2 (tidligere lokaler til Haugesund Auto). Det er mulig å vaksinere inntil 1000 personer pr. dag på vaksinesenteret.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Korona

Har du behov for legehjelp, ring fastlegen din. Ved akutt behov for legehjelp, ring legevakt på telefon 116 117.

Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015

Send e-post om vaksinering