Koronavaksine

KORT FORTALT

  • Kommunen tilbyr 4. vaksinedose for prioriterte grupper.
  • Du kan ta gratis koronavaksine på
    • Vitusapotek Haugesund (sentrum)
    • Apotek 1 Amanda
    • Boots Apotek Kvalasenteret

Bestill time

Kommunen tilbyr 4. dose med koronavaksine for prioriterte grupper. Prioriteringsrekkefølgen kan du se her på fhi.no

Du har selv ansvar for å sjekke at det har gått lang nok tid mellom dosene.

Det er kun de som har fylt 65 år som får bestilt vaksinetime elektronisk. Andre prioriterte må kontakte ønsket vaksinested.

Vitusapotek Haugesund (sentrum)

Apotek 1 Amanda

Boots Apotek Kvalasenteret

Tilgjengelige vaksiner er Comirnaty (BioNTech og Pfizer), Spikevax (Moderna) og Nuvaxovid (Novavax).

5. dose til immunsupprimerte
Immunsupprimerte anbefales dose 5.

Vurderinger rundt videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar
Behovet for videre vaksinasjon av denne gruppen vil være avhengig av mange individuelle faktorer.
I tilfeller hvor behandlende legespesialist tidligere har vurdert at det er behov for ytterligere doser er denne dokumentasjonen tilstrekkelig. Du trenger ikke ny anbefaling.

For å oppnå effekt av en oppfriskningsdose anbefales det er intervall fra fjerde dose på minimum 3 måneder.

Underliggende sykdom (immunsupprimerte)
Personer som har organtransplantasjon, immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste fem år, annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift), nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese), Downs syndrom, kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon (stadium 5), samt immunsupprimerte (immunnedsettende behandling) i henhold til liste. Se legeforeningens medikamentliste

Vaksinetyper

Grunnvaksine: original Comirnaty (BioNTech/Pfizer), Spikevax (Moderna) og Nuvaxovid (Novavax).

Oppfriskningsvaksine: Variantvaksiner av Comirnaty og Spikevax. Nuvaxovid kan brukes.

Intervaller for vaksine

Dose 1 og 2
Det skal ha gått 1 måned (4 uker) mellom dose 1 og 2. 

Dose 3
Det skal ha gått 4,5 måneder (20 uker) mellom dose 2 og dose 3.

Dose 4
Oppfriskningsdose for prioriterte grupper. Det skal ha gått 4 måneder mellom dose 3 og dose 4.

Dose 5
Immunsupprimerte anbefales å ta dose 5. Det skal ha gått 3 måneder mellom dose 4 og dose 5.

Gjennomgått koronasykdom

Personer som har fått bekreftet smitte av omikronvarianten eller har testet positivt på hjemmetest den siste tiden, må ha vært friske i minimum 3 uker før de tar ny vaksinedose.

Kontaktinformasjon

Koronavaksine
E-post
Telefon 52 74 30 00

Kontaktinformasjon til apotek som tilbyr koronavaksine
Vitusapotek Haugesund (sentrum) 52 80 43 20
Apotek 1 Amandasenteret 52 70 53 40
Boots apotek Kvalasenteret 52 70 03 60

Offentlig transport til apotekene (bybuss)
Vitusapotek Haugesund: 201, 202, 206, 209 og 210 
Apotek 1 Amandasenteret: 201 og 202
Boots apotek Kvalasenteret: 201