Koronavaksine

KORT FORTALT

 • Vi forventer at du prioriterer å møte opp til tildelt vaksinetime. 
 • Koronavaksineringen gjennomføres etter føringer fra sentrale myndigheter. 
 • Koronavaksinen er gratis.
 • Vaksinen får du på vaksinesenteret på Svehaugstemmen 2 (tidligere Ford Auto).

Disse vaksinerer vi nå (oppdatert 18. juni)

Vi vaksinerer personer i gruppe 9 i uke 25.
Gruppe 9: Alder 45 - 54 år friske personer uten sykdommer/tilstander

Registrer deg for vaksine

Er du i aldersgruppen 18 - 64 år?

Da må du registrere deg i vaksinekø dersom vi skal ha mulighet til å kalle deg inn til vaksinering. 

Registrer deg for vaksinering her

Har du spørsmål om vaksinering ringer du 468 84 886 (åpningstid 09.00 - 14.30)

Jeg har fått SMS fra kommunen - hva gjør jeg?

Når du får tekstmelding (SMS) fra kommunen vil det si at du har anledning til å bestille time for vaksinasjon. Vi vaksinerer deg i to omganger og du må bestille time til begge dagene.

Brukerveiledning for å bestille time til vaksinering (PDF, 2 MB)

Egenerklæringsskjema for koronavaksine

Vi forventer at du prioriterer å møte opp til tildelt time. Organisering av vaksinering krever omfattende logistikk for å sikre trygg forvaltning av tilgjengelige vaksinedoser, og vi ber om at du respekterer dette.

På vaksinasjonsdagen

All vaksinering foregår på Svehaugstemmen 2 (tidligere lokaler til Haugesund Auto)

Det vil være mulig å vaksinere inntil 1000 personer pr. dag på vaksinesenteret så snart vaksinene er på plass.

 

Status for vaksinering i Haugesund (oppdatert 18. juni)

Prioritering

Vi følger den nasjonale prioriteringsrekkefølgen som er

 1. beboere i sykehjem
 2. de i alderen 85 år eller eldre
 3. de i alderen 75 - 84 år
 4. de i alderen 65 - 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko
 5. de i alderen 55 - 64 år med underliggende sykdom/ tilstand
 6. de i alderen 45 - 54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 7. de i alderen 18 - 44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 8. de i alderen 55 - 64 år 
 9. de i alderen 45 - 54 år 
 10. de i alderen 18 - 24 år og 40 - 44 år
 11. de i alderen 25 - 39 år

Helsepersonell vil bli prioritert hvis smittepresset øker og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg. Les mer på FHI.no om hvem som får vaksinen.

Om vaksinen

Koronavaksinen er gratis. 
Vi vaksinerer med Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech og vaksinen gis i to doser.

Informasjon om koronavaksine fra Folkehelseinstituttet

Koronavaksiner anbefales først og fremst for å beskytte enkeltindivider som risikerer alvorlig forløp av covid-19 (risikogrupper). Det er uvisst i hvilken grad personer som har gjennomgått covid-19 er immune mot sykdommen, og hvor lenge en slik beskyttelse varer. Dette vil være avhengig av blant annet hvor syk personen var. Utfra den kunnskapen vi har i dag anbefales også personer som tidligere har gjennomgått covid-19 å vaksinere seg, så langt de er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen når det er tid for vaksinasjon.

Forsiktighetshensyn koronavaksine:

 • Allergisk reaksjon på tidligere doser av samme vaksine
 • Kjent allergi mot noen av innholdsstoffene i vaksinen
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38°C

Råd fra FHI - hvis du har symptomer etter koronavaksinasjon

Melde inn bivirkninger

Helsepersonell som i sin yrkespraksis får mistanke om en alvorlig bivirkning etter vaksinasjon, skal snarest melde fra om dette til Folkehelseinstituttet via melde.no.

Privatpersoner som har opplevd uvanlige eller alvorlige symptomer som de tror skyldes vaksine, kan melde fra om dette via meldeskjemaet på Helsenorge.no

Mer informasjon

Folkehelseinstituttet (FHI) om koronavaksine

Folkehelseinstituttet (FHI) om koronavaksinasjons-programmet

Folkehelseinstituttet (FHI) om vaksineringsscenario

Helsenorge med informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset

Kontaktinformasjon

Koronatelefoner

Har du behov for legehjelp, ring fastlegen din.

Legevakt 116 117 

Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 

Telefon til koronatest 481 06 331

Spørsmål om vaksinering 468 84 886
(åpningstid 09.00 - 14.30)