Koronavaksine

KORT FORTALT

 • Redusert betjening av vaksinetelefonen (09.00-11.30).
 • Spørsmål om vaksinering - send e-post til koronavaksinering@haugesund.kommune.no.
 • Vaksinen får du på vaksinesenteret på Svehaugstemmen 2 (tidligere Ford Auto).
 • I Haugesund kommune vaksinerer vi med Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech og fra uke 34 Spikevax-vaksinen fra Moderna.
 • Koronavaksinen er gratis.
 • I tiden fremover vil dere oppleve at timen blir flyttet. Dette for å få fullvaksinert snarest mulig!

Disse vaksinerer vi nå (oppdatert 3. september)

 • Vi avslutter med massevaksinering i uke 40. Du må registrere deg nå dersom du skal ha vaksinen.16- og 17-åringer vil ikke bli berørt av dette, da de har et vaksineintervall på 8 - 12 uker. Vi avventer informasjon fra myndighetene for hvordan vaksineringen skal foregå etter uke 40.

 • Drop-in-vaksinering på vaksinesenteret onsdag 1.september 16.45 -19.00. Målgruppen er personer 18+ som enda ikke har fått 1 dose.
 • Vi vaksinerer 16- og 17-åringer. 
 • 12-15-åringer tilbys koronavaksinasjon (fhi.no)

Vaksinasjon av ungdom 12-17 år

Ungdom i alderen 12–17 år (må ha fylt 12 år) tilbys nå koronavaksinasjon ved Vaksinesenteret på Svehaugstemmen 2.

I første omgang har sentrale helsemyndigheter bestemt at aldersgruppen 12-15 år skal få én dose med Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech.

16-17 åringene har et vaksineintervall mellom første og andre dose på 8 - 12 uker.

Har du vært smittet med koronavirus?
De i denne aldersgruppen som har vært smittet av covid-19 må vente minst tre måneder etter at de er friske, før de kan vaksineres. 

Les mer på FHI.no om vaksinering for deg som har gjennomgått covid-19.

Har ungdommen tatt annen vaksine skal ikke koronavaksine tas før det har gått sju dager. Samme intervall gjelder også etter koronavaksinen.

Barn og unge blir sjeldent alvorlig syke av korona, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen tilbys vaksine også til denne gruppen slik at de kan beskytte seg mot alvorlig forløp av sykdommen, inkludert den sjeldne men alvorlige komplikasjonen MIS-C. MIS-C er en betennelsestilstand som kan oppstå hos enkelte 2 til 6 uker etter koronainfeksjon. Les mer om dette på FHIs sider.

Samtykke fra foresatte
For de som er født i 2005 og ikke har fylt 16 år er det foresatte som tar helsemessige beslutninger, og det må innhentes samtykke fra begge foresatte som tas med til vaksinasjonstimen.

Samtykkeskjema til utfylling

Bestill time

Vaksinasjon av gravide

Folkehelseinstituttet anbefaler nå at alle gravide kvinner i Norge får tilbud om vaksine mot covid-19. Det anbefales at gravide får tilbud om to doser mRNA-vaksine, og at vaksinering foregår i 2. eller 3. trimester. Gravide som tilhører en risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19, kan også vaksineres i 1. trimester.

Se de oppdaterte vaksineanbefalingene for gravide på fhi.no.

Prioriter vaksinetimen

Vi erfarer jevnlig ønske om å bytte fordi timene ikke passer, og ber innstendig om at publikum strekker seg langt for å prioritere vaksinetimene. Og ikke minst møt fram til timeavtale.

Har du registrert deg i vaksinekø, men ikke fått tildelt time?

Alle som hittil har meldt seg i vaksinekø via Helseboka i Haugesund kommune skal nå ha fått invitasjon til å bestille time til koronavaksinering.

Dersom det er noen som har registrert seg, men fortsatt ikke er blitt kontaktet, ber vi om at dere snarest sender informasjon om dette på e-post til koronavaksinering@haugesund.kommune.no. Dere vil da motta sms om tidspunkt for time.

Registrer deg for vaksine

Er du i aldersgruppen 12 - 64 år?

Da må du registrere deg i vaksinekø dersom vi skal ha mulighet til å kalle deg inn til vaksinering. 

Registrer deg for vaksinering her

Har du spørsmål om vaksinering ringer du 468 84 886  (åpningstid 09.00 - 11.30 mandag til fredag) eller send en e-post til koronavaksinering@haugesund.kommune.no

Jeg har fått SMS fra kommunen - hva gjør jeg?

Når du får tekstmelding (SMS) fra kommunen vil det si at du har anledning til å bestille time for vaksinasjon. Vi vaksinerer deg i to omganger og du må bestille time til begge dagene.

Brukerveiledning for å bestille time til vaksinering (PDF, 2 MB)

Egenerklæringsskjema for koronavaksine

Møt opp til tildelt vaksinetime! Det er mange som vil ha din plass i køen. Send oss en e-post eller avbestill timen på Helseboka hvis du ikke kan møte opp.

Til deg som har fått invitasjon til time mens du  er på ferie
Vi oppfordrer dere som får invitasjon til å bestille vaksinetime mens dere er på ferie til å registrere dere, selv om det er både to og tre uker til dere kommer hjem. Det gir oss bedre oversikt over tilgjengelige doser og eventuelt behov for nødvendige justeringer

På vaksinasjonsdagen

All vaksinering foregår på Svehaugstemmen 2 (tidligere lokaler til Haugesund Auto). Det er mulig å vaksinere inntil 1000 personer pr. dag på vaksinesenteret.

Koronasertifikat

Dersom du oppdager feil i ditt koronapass ta kontakt på telefon 468 84 886

Les mer om koronasertifikat her

Hvorfor vaksinerer vi?

Å ha gjennomgått en smittsom sykdom vil ofte gi en viss beskyttelse (immunitet) mot å få sykdommen på nytt, men noen sykdommer kan hos enkelte gi så kraftig betennelsesreaksjon i kroppen at det blir farlig. Noen blir livstruende syke og dør eller får alvorlige følgetilstander.

Ved vaksinering gir vi kroppen noe å trene seg på som likner på sykdomsviruset, men som ikke kan gi sykdommen. Immunforsvaret blir stimulert slik at kroppen lærer seg å kjenne igjen og bekjempe viruset. Vaksinen forsvinner raskt ut av kroppen. Men da har vaksinen lært kroppen å forsvare seg hvis den senere blir utsatt for smitte. Slik kan vi enkelt og effektivt beskytte oss mot noen av de farlige smittsomme sykdommen, uten at vi må utsettes for risikoen ved å ha sykdommen.

I tillegg bidrar all vaksinasjon til å begrense smitten i samfunnet slik at vi alle gradvis kan komme tilbake til en mer normal hverdag.

Les "Koronavaksine på 1-2-3" på FHIs sider.

Om vaksinen

Koronavaksinen er gratis. 

Vi vaksinerer med Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech og Spikevax fra Moderna. I uke 34 mottar vi vaksiner med Spikevax fra Moderna.

Slik virker mRNA-vaksinene

To godkjente koronavaksinene Comirnaty (fra BioNTech/ Pfizer) og Spikevax (fra Moderna) som brukes i Norge er såkalte mRNA-vaksiner. I Haugesund vaksinerer vi med Comirnaty fra BioNTech/Pfizer og Spikevax (fra Moderna). Spikevax fra Moderna er uproblematisk å kombinere med Comirnaty fra Pfizer BioNTek. Her kan du lese mer om å kombinere disse to vaksinene.

Vaksinene inneholder oppskriften (budbringer-RNA) på de typiske piggene på koronaviruset innpakket i små fettbobler. Kroppen bruker oppskriften til å lage ufarlige kopier av disse piggene som immunforsvaret kan trene seg på. Slik lærer kroppen å kjenne igjen og forsvare seg mot ekte koronavirus hvis man senere blir smittet.

Budbringer-RNA fra vaksinen blir raskt brutt ned av kroppen uten å påvirke arvestoffet.  

I tillegg inneholder vaksinene stoffer som skal holde dem stabile under produksjon, lagring og transport, samt gi riktig pH som er viktig for å redusere smerte ved injeksjon. Disse stoffene er vann, salter og sukker.

Vaksinene inneholder ikke levende virus og gir ikke koronainfeksjon.

Koronavaksinene virker forebyggende. Den kan ikke kurere koronasykdom som man allerede har fått.  

Det er ikke brukt antibiotika i produksjonsprosessen, så vaksinene inneholder ikke antibiotika eller rester av antibiotika.

Vaksinene inneholder ikke adjuvans, altså hjelpestoff som tilsettes noen vaksiner for å øke immunforsvaret sin respons. Vaksinene inneholder ikke produkter fra svin. Vaksinene inneholder heller ikke kvikksølv.

Les mer om mRNA-vaksine på FHIs sider.

 

Informasjon om koronavaksine fra Folkehelseinstituttet

Koronavaksiner anbefales først og fremst for å beskytte enkeltindivider som risikerer alvorlig forløp av covid-19 (risikogrupper). Det er uvisst i hvilken grad personer som har gjennomgått covid-19 er immune mot sykdommen, og hvor lenge en slik beskyttelse varer. Dette vil være avhengig av blant annet hvor syk personen var. Utfra den kunnskapen vi har i dag anbefales også personer som tidligere har gjennomgått covid-19 å vaksinere seg, så langt de er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen når det er tid for vaksinasjon.

Forsiktighetshensyn koronavaksine:

 • Allergisk reaksjon på tidligere doser av samme vaksine
 • Kjent allergi mot noen av innholdsstoffene i vaksinen
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38°C

Råd fra FHI - hvis du har symptomer etter koronavaksinasjon

Melde inn bivirkninger

Helsepersonell som i sin yrkespraksis får mistanke om en alvorlig bivirkning etter vaksinasjon, skal snarest melde fra om dette til Folkehelseinstituttet via melde.no.

Privatpersoner som har opplevd uvanlige eller alvorlige symptomer som de tror skyldes vaksine, kan melde fra om dette via meldeskjemaet på Helsenorge.no

Mer informasjon

Folkehelseinstituttet (FHI) om koronavaksine

Folkehelseinstituttet (FHI) om koronavaksinasjons-programmet

Folkehelseinstituttet (FHI) om vaksineringsscenario

Helsenorge med informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset

Kontaktinformasjon

Legevakt 116 117 

Telefon til koronatest 481 06 331

Spørsmål om vaksinering 468 84 886 (åpningstid 09.00 - 11.30, men svært redusert bemanning i ferien - send oss en e-post om det du lurer på så svarer vi deg så snart som mulig)

Kontaktinformasjon

Korona

Har du spørsmål om reise, koronasertifikat, gyldighet i ulike land og lignende, må du ringe den nasjonale informasjonstelefonen.

Har du behov for legehjelp, ring fastlegen din.

Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015

Send e-post om vaksinering
(E-post vil bli besvart innen utgangen av dagen gjennom hele sommeren)