Koronatiltak og anbefalinger

KORT FORTALT

  • Vi følger nasjonale koronatiltak i tillegg til lokale tiltak og anbefalinger.
  • Det er alltid den strengeste regelen som gjelder.
  • Ring informasjonstelefon 815 55 015 for gjeldende regler dersom du er usikker eller har spørsmål om korona.

Vi følger nasjonale tiltak

 Her finner du gjeldendene nasjonale tiltak (regjeringen.no)

Tiltak og anbefalinger barn og unge

Tiltak helse, omsorg og sosiale tjenester

Nyttige lenker

Reiseråd (helsenorge.no)

Folkehelseinstituttets (FHI) nettsider om korona

Råd og regler fra Folkehelseinstituttet

Helsenorges nettsider om korona

Kontaktinformasjon

Koronatelefoner

Har du behov for legehjelp, ring fastlegen din.

Legevakt 116 117 

Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 

Telefon til koronatest 481 06 331

Spørsmål om vaksinering 468 84 886
(åpningstid 09.00 - 14.30)