Koronatiltak og anbefalinger

KORT FORTALT

  • Vi følger nasjonale koronatiltak.
  • Ring informasjonstelefon 815 55 015 for gjeldende regler dersom du er usikker eller har spørsmål om korona.
  • Her kan du lese anbefalinger for barn og unge
  • Du finner informasjon innenfor helse, omsorg og sosiale tjenester i kommunen.

Vi følger nasjonale tiltak

 Her finner du gjeldende nasjonale tiltak (regjeringen.no)

Anbefalinger barn og unge

Informasjon innen helse, omsorg og sosiale tjenester

Nyttige lenker

Reiseråd (helsenorge.no)

Folkehelseinstituttets (FHI) nettsider om korona

Råd og regler fra Folkehelseinstituttet

Helsenorges nettsider om korona

Kontaktinformasjon

Korona

Har du spørsmål om reise, koronasertifikat, gyldighet i ulike land og lignende, må du ringe den nasjonale informasjonstelefonen.

Har du behov for legehjelp, ring fastlegen din.

Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015

Send e-post om vaksinering
(E-post vil bli besvart innen utgangen av dagen gjennom hele sommeren)