Smittesporing for helsepersonell

Kommunens smittesporing og oppfølgingsteam

Helsepersonell som har behov for å komme i kontakt med kommunens smittesporingsteam kan ringe: 469 43 192  (kun til bruk for helsepersonell).