Smittet av korona

Tall på smittede i uke 40

Det er 20 personer som er smittet i uke 40. Aldersfordelingen er:

  • 0-19 år: 7
  • 20-39 år: 8
  • 40-59 år: 4
  • 60-79 år: 1
  • 80-100 år: 0

Det er testet 515 personer i uke 40.

Til deg som har fått påvis smitte av korona med positiv test på teststasjon

Du må nå være i isolasjon i 5 døgn fra det tidspunktet du ble syk med symptomer. Hvis du ikke har symptomer og ikke er fullvaksinert teller du 5 dager fra den dagen du tok test. Merk: Du skal ikke avslutte isolasjonen hvis du ikke har vært feberfri uten bruk av febernedsettende medisiner siste 24 timer. Ta eventuelt kontakt med legevakten om du er usikker på hva du skal gjøre.

Hva innebærer isolasjon og karantene?

Hva skal familien/ husstanden gjøre?

Det er ingen som trenger å være i karantene lengre og det er heller ikke slik at alle skal teste seg. Les under for hvordan man skal forholde seg avhengig av vaksinasjonsstatus. Dette gjelder altså husstand og tilsvarende nære, men ikke arbeidskolleger o.l. (Tilsvarende nære som husstand kan f. eks. være bestevenner til en smittet som har vært på overnattingsbesøk).

De som er fullvaksinerte (det vil si at de har fått dose 2 av vaksinen for minst 1 uke siden):
Skal leve som normalt og å teste seg dersom de utvikler symptomer forenlig med korona. Hvis ikke er det altså ikke nødvendig med test, og det er heller ikke anbefalt.

De som er delvaksinerte (det vil si de som har fått dose 1 av vaksinen for minst 3 uker siden):
Anbefales å teste seg en gang i løpet av nærmeste 5 dager (test på teststasjon, ikke hurtigtest).  Eneste unntak er ved symptomer; da skal det bestilles test så snart som mulig.

De som ikke er vaksinerte:
Skal ta en test på teststasjon (ikke hurtigtest) så snart som mulig (dag 0). Ta deretter test (ikke hurtigtest) annen hver dag til det er gått minst 7 dager.

For alle i husstanden: Følg ekstra nøye med på egen helse de neste 10 dagene og test dersom symptomer.

Bestill koronatest

Hva skal andre nærkontakter få beskjed om?

Det oppfordres til at andre nærkontakter blir informert om at du er smittet og at disse tar en test nærmeste 5 dager hvis de ikke er del- eller full- vaksinert. (Testen kan være en hurtigtest eller test på teststasjon). For alle gjelder det at de skal følge nøye med på egen helse de neste 10 dagene og teste seg ved symptomer. Du kan selv gi beskjed til dine nærkontakter, eller du kan få hjelp av andre (arbeidsgiver o.l.) Husk likevel at det er du selv som best kan peke ut dine nærkontakter, du bør ikke overlate det til andre. Les under hvem som regnes som nærkontakter og hvem som ikke er det.

Nærkontakt: Som en grov regel kan man si at det er de du har sittet sammen med i minst 15 minutter og med avstand på under 2 meter i perioden fra 48 timer før du fikk symptomer og fram til nå. (Merk: Du skal ikke skal gå lengre tilbake enn 48 timer). Det vil typisk kunne være nære arbeidskolleger, klassevenner, treningspartner og liknende som kommer i denne kategorien (men ikke hele klassen eller hele fotball-laget eller alle som var på samme treningstime på treningssenteret). 

Nærkontakter og isolering

Til deg som har fått påvist smitte av korona med positiv hjemmetest

Du må i første omgang gå i isolasjon (holde deg hjemme) og bestille deg en test på teststasjon for å få bekreftet at hjemmetesten stemmer.

Bestill koronatest på teststasjonen i Haugesund kommune

Haugesund kommune oppdaterer ikke smittetall lenger.

Kontaktinformasjon

Korona

Har du spørsmål om reise, koronasertifikat, gyldighet i ulike land og lignende, må du ringe den nasjonale informasjonstelefonen.

Har du behov for legehjelp, ring fastlegen din.

Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015

Send e-post om vaksinering
(E-post vil bli besvart innen utgangen av dagen gjennom hele sommeren)