Hjemmesykepleie

KORT FORTALT

Hjemmesykepleie gir hjelp og veiledning til eldre, syke eller personer med nedsatt funksjonevne som bor hjemme.

Hvem kan få tilbudet?

Hjemmesykepleie er tjenester til deg som har behov for

  • nødvendig helsehjelp.
  • opptrening.
  • opplæring.
  • hjelp til å mestre daglige aktiviteter.

Tjenesten du får vil være avhengig av ditt behov. Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester vil sammen med deg vurdere hva som er er det beste tilbudet for deg. Tjenesten er gratis og du får hjelp så lenge du har behov for det.

Hva kan du få hjelp til?

Du kan få hjelp til

  • medisiner og medisinske prosedyrer.
  • personlig hygiene.
  • sårstell, urinprøver, blodprøver, injeksjoner eller andre tjenester som ikke kan utføres på ditt lokale legesenter.
  • veiledning i helsespørsmål. For eksempel, kreftomsorg, lindrende behandling, demensomsorg, rehabilitering, diabetes, osv.
  • tilrettelegging av måltidssituasjonen.
  • opplæring og veiledning slik at du kan mestre hverdagsoppgaver på egen hånd. For eksempel, velferdsteknologiske løsninger, fylle dosett, øyedropper, injeksjoner, støttestrømper, tømme og skifte kateterpose og stomi.

Slik søker du

Du søker om hjemmesykepleie ved å benytte søknadsskjemaet nedenfor og sende det til Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester. 

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester.pdf (PDF, 479 kB)

Kontaktinformasjon

Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester
E-post
Telefon 52 74 42 00
Mobil 902 67 497

Åpningstider 
Kontoret er åpent mandag til fredag fra klokken 09.00 - 15.00. 

Telefon sentralbord besvares mandag til fredag klokken 08.00 - 15.00.

Saksbehandlere ved vedtakskontoret besvarer telefonen mandag til fredag klokken 10.00 - 14.00.

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund
 

Hjemmebaserte tjenester sentralbord
Telefon 52 74 49 00

Åpningstider
Mandag til fredag klokken 08.00 - 15.30. 

Vakttelefon
Telefon 52 74 49 00

Besøksadresse
Karmsundgata 51, 5531 Haugesund (gamle Meieriet)

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund