Fysioterapi og ergoterapi for barn

KORT FORTALT
Fysioterapeutene og ergoterapeutene tilbyr behandling, trening og tilrettelegging til barn og unge under 18 år.

Hva kan vi tilby

Fysio- og ergoterapeutene jobber med barn og unge som har ulike funksjonsvansker i forhold til bevegelse og aktivitet. 

Vi hjelper barn som har

  • lettere motoriske vansker.
  • forsinket grov- eller finmotorisk utvikling.
  • alvorlige utviklingsforstyrrelser.
  • akutt skade eller sykdom.

Vi arbeider også med ulike sykdomsgrupper innen nevrologi, revmatologi, ortopedi og hjerte- og lungeproblematikk.

Mange av barna vi hjelper har sammensatte vansker med behov for tverrfaglig oppfølgning og samarbeid med andre helse- og omsorgstjenester.

Vi kan tilby

  • kartlegginger.
  • trening og stimulering.
  • tilrettelegging.
  • rådgivning og veiledning.

Slik søker du om fysioterapi eller ergoterapi

Send søknad om fysio- eller ergoterapitjenester til Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester. 

Foreldre kan også kontakte helsestasjonen, fastlegen, barnehagen/skolen eller andre instanser i kommunen for å få hjelp til å fylle ut og sende søknad for barnet. 

Søknadsskjema fysio- og ergoterapitjenester for barn (PDF, 72 kB)

Det er også mulig for barnet ditt å få behandling på et av de fysikalske instituttene i Haugesund kommune. Her kan du finne en oversikt over fysioterapeuter med driftstilskudd. Ta direkte kontakt med fysioterapeuten eller instituttet for å gjøre en avtale. Vi minner om at det må betales egenandel for behandling hos avtalefysioterapeut.

Kontaktinformasjon

Fysio- og ergoterapi barn og unge
Telefon 52 74 40 90

Åpningstider telefon:
Mandag klokken 08.30 - 11.30
Tirsdag klokken 12.30 - 15.00
Onsdag Ingen fast telefontid
Torsdag klokken 12.30 - 15.00
Fredag Ingen fast telefontid

Besøksadresse:
Senter for barn og unge
Skåregata 101, 5528 Haugesund (inngang Kirkegata)

Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester
E-post
Telefon 52 74 42 00
Mobil 902 67 497

Åpningstider 
Kontoret er åpent mandag til fredag fra klokken 09.00 - 15.00. 

Telefon sentralbord besvares mandag til fredag klokken 08.00 - 15.00.

Saksbehandlere ved vedtakskontoret besvarer telefonen mandag til fredag klokken 10.00 - 14.00.

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund