Fysioterapi for voksne

KORT FORTALT

Fysioterapeutene gir behandling, trening og tilrettelegging til innbyggere over 18 år. 

Hvem kan få tilbud om fysioterapi

Du som er over 18 år med skade eller sykdom som gjør det vanskelig å bevege seg eller klare gjøremål i hverdagen. 

Hva kan vi tilby

Fysioterapitjenesten tilbyr undersøkelse og tilrettelegging til mennesker som har problemer knyttet til bevegelse og aktivitet. Etter en undersøkelse eller kartlegging vil vi sammen finne en god løsning for den enkelte, ut fra brukerens egne mål.

Tjenesten driver også med helsefremmende og forebyggende arbeid. Målet er å redusere risikofaktorer som kan føre til nedsatt helse. 

I tillegg er vi koordinerende instans for kommunalt hjelpemiddellager som driftes av UNI-K. Dette kan benyttes av helsepersonell når innbyggere har midlertidig behov for hjelpemidler.

Vi kan tilby

  • undersøkelse.
  • utredning og kartlegging av hjemmet.
  • behandling og trening.
  • tilrettelegging av aktiviteter og omgivelser.
  • rådgivning og veiledning.
  • gruppetreningen Bevegelsesglede.
  • gruppetreningen Hardtrim i samarbeid med Senior- og Frisklivssentralen.
  • bassengtrening på Havnaberg i samarbeid med Senior- og Frisklivssentralen.
  • døgnrehabilitering i institusjon.

Slik søker du om fysioterapi

Send søknad om fysioterapi til ditt helse- og omsorgskontor. Alle søknader som blir innvilget blir prioritert etter hastegrad og fordelt til en terapeut. Det kan være ventetid før du får hjelp fra en fysioterapeut. Du betaler ikke noe for kommunale fysioterapitjenester.

Søknadsskjema fysio- og ergoterapi voksen (PDF, 43 kB)

Hvis du trenger fysikalsk behandling og kan dra til en avtalefysioterapeut på et institutt, kan du ta direkte kontakt med en av disse avtaleterapeutene. Du betaler egenandel for behandlingene hos avtalefysioterapeut. Se Helsenorge.no for mer informasjon om egenandeler.

Klikk for stort bilde

Kontaktinformasjon

Fysio- og ergoterapi for voksne
Telefon 52 74 40 90

Besøksadresse:
Skåregata 92 - Markedet, 5528 Haugesund

Postadresse:
Postboks 2160, 5504 Haugesund

Åpningstider telefon:
Mandag klokken 08.30 - 11.30
Tirsdag klokken 12.30 - 15.00
Torsdag klokken 12.30 - 15.00
 

Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester
E-post
Telefon 52 74 42 00
Mobil 902 67 497

Åpningstider 
Kontoret er åpent mandag til fredag fra klokken 09.00 - 15.00. 

Telefon sentralbord besvares mandag til fredag klokken 08.00 - 15.00.

Saksbehandlere ved vedtakskontoret besvarer telefonen mandag til fredag klokken 10.00 - 14.00.

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund