Ergoterapi

KORT FORTALT

Ergoterapeutene gir behandling, trening og tilrettelegging til deg som har problemer med å klare gjøremål i hverdagen. 

Hva kan vi tilby

Ergoterapitjenesten tilbyr undersøkelse og tilrettelegging til deg som har problemer knyttet til bevegelse og aktivitet. Etter en undersøkelse eller kartlegging vil vi sammen finne en god løsning ut fra dine mål.

Vi driver også med helsefremmende og forebyggende arbeid. Målet er å redusere risikofaktorer som kan føre til nedsatt helse. 

I tillegg er vi koordinerende instans for kommunalt hjelpemiddellager som driftes av UNI-K. Dette kan benyttes av helsepersonell når innbyggere har midlertidig behov for hjelpemidler.

Vi kan tilby

  • kartlegginger.
  • trening og stimulering.
  • tilrettelegging.
  • rådgivning og veiledning.

Slik søker du om ergoterapi

Send søknad om ergoterapi til Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester. Alle søknader som blir innvilget blir prioritert etter hastegrad og fordelt til en terapeut. Det kan være noe ventetid før du får hjelp fra en ergoterapeut. Du betaler ikke noe for kommunale ergoterapitjenester.

Søknadsskjema fysio- og ergoterapi voksen (PDF, 43 kB)

Kontaktinformasjon

Fysio- og ergoterapi for voksne
Telefon 52 74 40 90

Besøksadresse:
Skåregata 92 - Markedet, 5528 Haugesund

Postadresse:
Postboks 2160, 5504 Haugesund

Åpningstider telefon:
Mandag klokken 08.30 - 11.30
Tirsdag klokken 12.30 - 15.00
Torsdag klokken 12.30 - 15.00
 

Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester
E-post
Telefon 52 74 42 00
Mobil 902 67 497

Åpningstider 
Kontoret er åpent mandag til fredag fra klokken 09.00 - 15.00. 

Telefon sentralbord besvares mandag til fredag klokken 08.00 - 15.00.

Saksbehandlere ved vedtakskontoret besvarer telefonen mandag til fredag klokken 10.00 - 14.00.

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund