Dagrehabilitering

KORT FORTALT

  • Hvis du har behov for oppfølging etter sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse kan rehabilitering være aktuelt for deg. 
  • Dagrehabilitering eller rehabilitering i eget hjem er gratis.

Hva kan vi tilby

Rehabilitering er et målrettet samarbeid mellom deg, pårørende og fagfolk for at du skal mestre hverdagen best mulig etter sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse.

Kommunale rehabiliteringstjenester kan tilbys i

  • ditt hjem.
  • i barnehagen.
  • på skolen.
  • hvor du er med på fritidsaktiviteter.
  • kommunale institusjoner.

Vi kan hjelpe med 

  • å identifisere behov for hjelpemidler.
  • søknadsprosessen.
  • å samarbeide med NAV om hjelpemidler.

Slik søker du om dagrehabilitering

Send søknad om dagrehabilitering til Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester. Du benytter søknadsskjemaet nedenfor. 

Snakk med ansatte på ditt Vedtakskontoret, fastlegen din eller annet helsepersonell hvis du er usikker. De kan veilede og hjelpe deg med søknad om rehabilitering.

Vi holder til i bygget bak Havnaberg eldresenter, Haraldsgata 228

Søknadsskjema fysio- og ergoterapi voksen (PDF, 43 kB)

Kontaktinformasjon

Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester
E-post
Telefon 52 74 42 00
Mobil 902 67 497

Åpningstider 
Kontoret er åpent mandag til fredag fra klokken 09.00 - 15.00. 

Telefon sentralbord besvares mandag til fredag klokken 08.00 - 15.00.

Saksbehandlere ved vedtakskontoret besvarer telefonen mandag til fredag klokken 10.00 - 14.00.

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund
 

Havnaberg frisklivssentral og seniorsenter
E-post
Telefon 52 74 43 80

Adresse
Haraldsgata 226, 5525 Haugesund

Åpningstider kafé
Mandag til fredag klokken 09.00 - 14.30

Middagsservering fra klokken 12.00 - 14.30