Frisklivssentral

KORT FORTALT

Friskslivssentralen er et kommunalt helsetilbud til deg som ønsker å endre levevaner. Våre tilbud er spesielt rettet mot deg som står i fare for å få, eller allerede har fått, livsrelatert sykdom. 

Om frisklivssentralen

Vi er et tilbud til barn, ungdom og voksne i Haugesund kommune som ønsker å endre levevaner. Vi tilbyr både kurs og individuell veiledning. 

Frisklivssentralen kan tilby følgende kurs

 • "Aktiv hverdag - bedre helse" for bedre fysisk helse.
 • "Bra mat for bedre helse" for et sunnere kosthold.
 • Snus- og røykeslutt.
 • Kurs for bedre psykisk helse.
 • "Frisk & rask" for barn som sliter med vekt.
 • "Frisk & sterk" for ungdom som sliter med vekt og/eller inaktivitet.

Klikk for stort bildeHavnaberg Frisklivssentral Tor Andre Johannesen

Fysisk aktivitet

"Aktiv hverdag - bedre helse" er et kurs der du gjennom teori og praksis får kunnskap og ideer om hvordan du kan bli mer fysisk aktiv i din hverdag. Helsedirektoratets anbefalinger danner utgangspunktet for kurset. 

Informasjon om kurset 
Målet er å gi deg styrket helse og bedre livskvalitet. Du får lære mer om fordelene med å ha et aktivt liv, og får økt bevissthet om viktigheten av å ha en aktiv hverdag. Kurset gir deg motivasjon, og mulighet til å skape gode levevaner med anbefalt aktivitet som passer for deg. 

Ved kursets oppstart vil Frisklivssentralen ha en individuell helsesamtale med deltagerne hvor vi kartlegger motivasjon og utfordringer. I tillegg vil kurset tilby målinger av kroppsmasseindeks, spørreskjema og gå-test. Aktivitetene vil foregå utendørs, inne i sal og i basseng.

Når er neste kurs?
Kurset har oppstart flere ganger årlig, med en fast møtedag i uken over 8 uker.

Hva koster det?
Kurset koster 300 kroner.

Påmelding
Du melder deg på ved å sende e-post til frisklivssentralen@haugesund.kommune.no, eller ringe telefon 902 88 068 eller 971 23 403


Kosthold

Frisklivssentralen tilbyr kurset  "Bra mat for bedre helse" basert på Helsedirektoratets kostråd. Dette er et kurstilbud til personer som har nytte av å endre levevaner med fokus på kosthold.

Informasjon om kurset
Kurset bidrar til å øke bevisstheten om matvaner og matvarevalg, og skal øke din motivasjon til å endre vaner. Du får praktiske råd og økt forståelse for varedeklarasjoner. Du får også mulighet til å utveksle erfaringer med andre. Mot slutten av kurset vil du få en praktisk innføring i sunn og god matlaging. 

Når er neste kurs?
Kurset har oppstart flere ganger årlig, og består av fem samlinger fordelt på 12 uker. 

Hva koster det?
Kurset koster 300 kroner.

Påmelding
Du melder deg på ved å sende e-post til frisklivssentralen@haugesund.kommune.no, eller ringe telefon 902 88 068 eller 971 23 403

Snus- og røykeslutt

Frisklivssentralen tilbyr kurs for deg som vil slutte å snuse eller røyke. Kurset er utviklet av Helsedirektoratet.
 
Informasjon om kurset
Mange nikotinavhengige synes det er lettere å slutte sammen med andre. Vi tilbyr slutteveiledning i gruppe. Kurset består av seks møter. I de tre første møtene forbereder du deg til sluttdatoen, og de tre neste jobbes det med å opprettholde snus- og røykfrihet.

Når er neste kurs?
Kurset har oppstart flere ganger årlig, og består av seks samlinger over 7 uker. 

Hva koster det?
Kurset koster 300 kroner (gratis for studenter).

Påmelding
Du melder deg på ved å sende e-post til frisklivssentralen@haugesund.kommune.no, eller ringe telefon 971 23 403.

Psykisk helse

Fagteam Psykisk helse kan tilby følgende kurs

 • Depresjonsmestring.
 • Bekymringsmestring.
 • Mestring av belastning.
 • Mestring av utmattelse.
 • Depresjonsmestring for ungdom.

Påmelding
Ta kontakt på telefon 52 74 30 00, eller send en e-post til psykisk.helsetjeneste@haugesund.kommune.no.


Frisk & rask - barn

"Frisk & rask" er et kurs for barn i alderen 8 til 12 år som sliter med vekt. Kurset involverer også barnets foreldre. "Frisk & rask" er basert på Helsedirektoratets anbefalinger. 

Informasjon om kurset
Kurset foregår over et skoleår (fra august til juni) med aktiviteter to ganger i uken. Foreldre og barn vil få en innføring i viktigheten av fysisk aktivitet og et sunt kosthold. Det vil bli avholdt samtaler i grupper, bli gitt foreldreveiledning og temaøkter i regi av fysioterapeut, spiseteamet på BUP og skolelege. Det vil også bli gitt oppfølging 3, 6 og 12 måneder etter avsluttet kurs. 

Når er neste kurs?
Kurset starter opp i august, ved skolestart. 

Hva koster det?
Kurset koster 300 kroner som dekker utgifter til kurset. Det er samme pris om en har med søsken. Prisen kan diskuteres om noen har problemer med deltagelse på grunn av økonomiske utfordringer. 

Påmelding
Ta kontakt på telefon 902 88 068, eller send en e-post til helen.hanssen@haugesund.kommune.no.
Frisk & sterk

Frisk & sterk - ungdom 

"Frisk & sterk" er et kurs for ungdomsskoleelever som strever med vekt og/eller inaktivitet. "Frisk & sterk" er basert på Helsedirektoratets anbefalinger. 

Informasjon om kurset
Kurset foregår over et skoleår (fra august til juni) med ukentlige aktiviteter. Ungdommen vil få en innføring i viktigheten av fysisk aktivitet og et sunt kosthold. Det vil bli avholdt samtaler i grupper og temaøkter om blant annet gaming og søvn med ungdomsskolehelsesøstre og skolelege. Instruktører fra forskjellige idrettslag kommer også på besøk, for eksempel en instruktør fra "Hurricanes" som driver med amerikansk fotball.  Det vil bli gitt oppfølging 3,6 og 12 måneder etter avsluttet kurs. 

Når er neste kurs?
Kurset starter opp i august, ved skolestart. 

Hva koster det?
Kurset koster 300 kroner som dekker utgifter til kurset. Det er samme pris om en har med søsken. Prisen kan diskuteres om noen har problemer med deltagelse på grunn av økonomiske utfordringer. 

Påmelding
Ta kontakt på telefon 902 88 068, eller send en e-post til helen.hanssen@haugesund.kommune.no.

Kom i gang

Ta direkte kontakt med oss for informasjon og påmelding.

Din fastlege eller annet helsepersonell kan sende en henvendelse til oss, så tar vi kontakt med deg for nærmere avtale.

Kontaktinformasjon

Havnaberg frisklivssentral og seniorsenter
E-post
Telefon 52 74 43 80

Adresse
Haraldsgata 226, 5525 Haugesund

Åpningstider kafé
Mandag til fredag klokken 09.00 - 14.30

Middagsservering fra klokken 12.00 - 14.30