Frisklivssentral

KORT FORTALT

Friskslivssentralen er et kommunalt helsetilbud til deg som ønsker å endre levevaner. Våre tilbud er spesielt rettet mot deg som står i fare for å få, eller allerede har fått, livsrelatert sykdom. 

Om frisklivssentralen

Vi er et tilbud til barn, ungdom og voksne i Haugesund kommune som ønsker å endre levevaner. Vi tilbyr både kurs og individuell veiledning. 

Frisklivssentralen kan tilby følgende kurs:

  • "Fysisk aktiv - bedre helse"
  • "Frisklivstrening"
  • "Bra mat for bedre helse" for et sunnere kosthold
  • Snus- og røykeslutt
  • Herretrim
  • Onsdagstrim

Havnaberg Frisklivssentral Tor Andre Johannesen

Fysisk aktivitet

"Fysisk aktiv - bedre helse" er et kurs der du gjennom teori og praksis får kunnskap og ideer om hvordan du kan bli mer fysisk aktiv i din hverdag. Helsedirektoratets anbefalinger danner utgangspunktet for kurset. 

Informasjon om kurset 
Målet er å gi deg styrket helse og bedre livskvalitet. Du får lære mer om fordelene med å ha et aktivt liv, og får økt bevissthet om viktigheten av å ha en aktiv hverdag. Kurset gir deg motivasjon, og mulighet til å skape gode levevaner med anbefalt aktivitet som passer for deg. 

Ved kursets oppstart vil Frisklivssentralen ha en individuell helsesamtale med deltagerne hvor vi kartlegger motivasjon og utfordringer. Aktivitetene vil foregå utendørs, inne i sal og i basseng, og det vil være gruppeforelesninger om ulike temaer som er relevante for aktivitetene.

Når er neste kurs?
Kurset har oppstart flere ganger årlig, med en fast møtedag i uken over 12 uker. Følg med på vår hjemmeside, Facebook side eller ta kontakt med Frisklivssentralen for info om oppstart.

Hva koster det?
Kurset koster 300 kroner.

Kursplakat - Fysisk aktiv - bedre helse (DOCX, 38 kB)

Påmelding
Du melder deg på ved å sende e-post til frisklivssentralen@haugesund.kommune.no, eller ringe telefon 902 88 068 eller 971 23 403

"Frikslivstrening"

For hvem?
Havnaberg frisklivssentral og seniorsenter i Haugesund Kommune tilbyr “Frisklivstrening” for deg over 18 år som ønsker å komme i gang med treningen igjen.

Når?
Det er 12 samlinger over 6 uker, hver tirsdag og torsdag (uke 17-22)

Oppstart tirsdag 26.04.22 kl.13.00 - 14.30

Utfyllende informasjon
Hjemmekontor, isolasjon og lite aktivitet har preget hverdagen til mange av oss under pandemien. Nå har samfunnet åpnet igjen og hverdagen er tilbake. Men er aktivitetsvanene tilbake? Ønsker du litt drahjelp til å komme i gang med treningen? Meld deg på Frisklivstrening og kom i gang før sommeren.

Fokusområder

  • forelesninger om fysisk aktivitet, trening og kosthold
  • utholdenhet og styrketrening

Pris
Kurset koster kroner 300

Kursplakat - Frisklivstrening (PDF, 223 kB)

Kontaktinformasjon og påmelding
Adresse: Haraldsgata 226, 5525 Haugesund
Telefon: 902 88 068
E-post: astrid.ystheim@haugesund.kommune.no

Herretrim

Informasjon om kurset 
Gruppetrening for menn. Bevegelse til musikk. Øvelser for de store muskelgruppene, strekk, tøying, finmotorisk bevegelse/koordinasjon og balanse. Holde kroppen i gang.

Dette er et trimtilbud der du møter når du selv ønsker. Et åpent tilbud der den enkelte deltager ikke blir undersøkt eller intervjuet før deltagelse. Det er viktig at du lar din egen form avgjøre hvor mye du anstrenger deg.

Din fastlege må kontaktes dersom du har spørsmål om hvor mye du kan belaste.

Treningen koster 300 kroner pr. halvår.

Kontaktinformasjon
Send e-post til frisklivssentralen@haugesund.kommune.no, eller ring telefon 52 74 43 83, 902 88 068 eller 971 23 40.

Onsdagstrim

Informasjon om kurset 
Gruppetrening på og ved stol. Bevegelse til musikk i kafeen ved Havnaberg Seniorsenter. Øvelser for de store muskelgruppene, strekk, tøying, finmotorisk bevegelse/koordinasjon og balanse. Holde kroppen i gang.

Dette er et trimtilbud der du møter når du selv ønsker. Et åpent tilbud der den enkelte deltager ikke blir undersøkt eller intervjuet før deltagelse. Det er viktig at du lar din egen form avgjøre hvor mye du anstrenger deg.

Din fastlege må kontaktes dersom du har spørsmål om hvor mye du kan belaste.

Treningen koster 300 kroner pr. halvår.

Kontaktinformasjon
Send e-post til frisklivssentralen@haugesund.kommune.no, eller ring telefon 52 74 43 83, 902 88 068 eller 971 23 40.


Kosthold

Frisklivssentralen tilbyr kurset  "Bra mat for bedre helse" basert på Helsedirektoratets kostråd. Dette er et kurstilbud til personer som har nytte av å endre levevaner med fokus på kosthold.

Informasjon om kurset
Kurset bidrar til å øke bevisstheten om matvaner og matvarevalg, og skal øke din motivasjon til å endre vaner. Du får praktiske råd og økt forståelse for varedeklarasjoner. Du får også mulighet til å utveksle erfaringer med andre. Mot slutten av kurset vil du få en praktisk innføring i sunn og god matlaging.

Når er neste kurs?
Kurset har oppstart flere ganger årlig, og består av fem samlinger fordelt på 12 uker.  Følg med på vår hjemmeside, Facebook side eller ta kontakt med Frisklivssentralen for info. om oppstart.

Kursplakat "Bra mat for bedre helse" (PDF, 232 kB)

Hva koster det?
Kurset koster 300 kroner.

Påmelding
Du melder deg på ved å sende e-post til frisklivssentralen@haugesund.kommune.no, eller ringe telefon 902 88 068 eller 971 23 403

Snus- og røykeslutt

Frisklivssentralen tilbyr kurs for deg som vil slutte å snuse eller røyke. Kurset er utviklet av Helsedirektoratet.
 
Informasjon om kurset
Mange nikotinavhengige synes det er lettere å slutte sammen med andre. Vi tilbyr slutteveiledning i gruppe. Kurset består av seks møter. I de tre første møtene forbereder du deg til sluttdatoen, og de tre neste jobbes det med å opprettholde snus- og røykfrihet.

Når er neste kurs?
Kurset har oppstart flere ganger årlig, og består av seks samlinger over 7 uker. Følg med på vår hjemmeside, Facebook side eller ta kontakt med Frisklivssentralen for info. om oppstart. 

Kursplakat (PDF, 109 kB)

Hva koster det?
Kurset koster 300 kroner (gratis for studenter).

Påmelding
Du melder deg på ved å sende e-post til frisklivssentralen@haugesund.kommune.no, eller ringe telefon 971 23 403.

Psykisk helse

 

Fagteam Psykisk helse har lavterskeltilbud
Ta kontakt på telefon 52 74 30 00, eller send en e-post til psykisk.helsetjeneste@haugesund.kommune.no

Kom i gang

Ta direkte kontakt med oss for informasjon og påmelding.

Din fastlege eller annet helsepersonell kan sende en henvendelse til oss, så tar vi kontakt med deg for nærmere avtale.

Kontaktinformasjon

Havnaberg frisklivssentral og seniorsenter
E-post
Telefon 52 74 43 80

Adresse
Haraldsgata 226, 5525 Haugesund

Åpningstider kafé
Kafeen har sommeråpent fra 28.juni - 27.august, klokken 09.00 - 14.00

Mandag til fredag klokken 09.00 - 14.30
Middagsservering fra klokken 12.00 - 14.30