Torgsalg og bruk av kommunal grunn

KORT FORTALT

 • Standplasser tildeles frivillige lag og foreninger av humanitært eller annet ideelt formål, som for å finansiere sin virksomhet eller for å støtte et bestemt allmennyttig formål, selger lodd, merker, blomster, suvenirartikler, prydgjenstander og andre varer av begrenset verdi. Det kan også holdes loppemarked.
 • Standplasser kan også tildeles til kunstneriske aktiviteter, slik som sang og musikk, dans, teater eller lignende, samt til markeringer i regi av politiske partier eller andre frivillige organisasjoner.
 • På privat grunn skal grunneiers skriftlige tillatelse på forhånd være innhentet og kunne framvises på forespørsel.
 • Utdeling av annonser, reklame eller lignende eller bruk av gående, kjørende eller flygende reklame krever i følge politivedtektene § 4 melding til politiet.

Du kan leie torgplass i Torggata og på rådhusplassen. I tillegg har lag og foreninger mulighetene til å låne standplasser til humanitært eller annet ideelt formål.

Torggata

 • Tillatelse gis på dagtid fra kl. 11.00 – 18.00.
 • Det er ikke tillatt å ha oppstilling med bil.
 • Maks høyde på bord/stativ er 1,5 meter.
 • Det må holdes rent og ryddig, manglende renhold vil bli utført av andre mot betaling.
 • Det vises for øvrig til Politivedtekter i Haugesund kommune § 20 og 29 vedr. renhold.
 • Torgplass avtales og betales på Servicesenteret.

Rådhusplassen

 • Tillatelse gis på fra kl. 08.00 – 18.00.
 • Det er ikke tillatt å ha oppstilling med bil.
 • Det må holdes rent og ryddig, manglende renhold vil bli utført av andre mot betaling.
 • Det vises for øvrig til politivedtekter i Haugesund kommune § 20 og 29 vedr. renhold.
 • Torgplass avtales og betales på Servicesenteret.

Leie av kommunal grunn

Torghandel på rådhusplassen   Under ser du et kart over rådhusplassen.

Situasjonskart over rådhusplassen i Haugesund kommune - Klikk for stort bildeRådhusplassen illustrasjon  

Kontaktinformasjon

Servicesenteret Haugesund
E-post
Telefon 52 74 30 00

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund