Fritidskortet i Haugesund

Fritidskortet er et tilbud til ALLE barn i Haugesund. Hvert barn får 1000 kr per halvår som skal brukes på én eller flere faste, organiserte fritidsaktiviteter.

Det er opp til deg om du vil du prøve en helt ny aktivitet eller vil du bruke Fritidskortet ditt på en aktivitet du allerede er med på.

Fritidskortet er et pilotprosjekt i regi av Haugesund kommune og Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet. Vi er en av 12 norske kommuner som er med på prosjektet.

Nettportalen er nå åpen for at lag/organisasjoner kan registrere seg. Barn og unge kan hente ut Fritidskortet sitt fra 1. august 2020.

 • Treff: 14030

Friskus

Alle lag og foreninger må først må registrere seg hos kommunen.
Skjema og kriterier for å være med finner du her: https://www.haugesund.kommune.no/fritidskortet/norge/bli-arrangor

Alle lag og foreninger må deretter lage en arrangørside på vår nettportal Haugesund.friskus.com: https://haugesund.friskus.com/events

Oppskrift på hvordan man lager arrangørside

 1. Gå inn på haugesund.friskus.com (bruk chrome nettleser)
 2. Lag deg en personlig brukerkonto oppe til høyre - “LOGG INN”
 3. Trykk øverst på siden “OPPRETT ARRANGØR”, dersom dere ikke allerede har gjort dette
 4. Gå inn på arrangørsiden deres og trykk på “FRITIDSKORTET”
  - “KOBLE TIL FRITIDSKORTET” og følg stegene

  Illustrasjonsbilde
  1. Fyll inn deres informasjon:
  • Kontonummer: konto der medlemmer betaler inn i dag
  • Om dere bruker KID eller ei
  • Om en må betale hele fakturaen i en flyt
  • Litt informasjon om pris og tilbud
  • Link: direktelink til medlemssystem i deres organisasjon

   Illustrasjonsbilde
 • Treff: 1439

Bli arrangør

Fritidskortet er:

 • en mulighet til å få nye medlemmer og større aktivitet.
 • en ny måte for både gamle og nye medlemmer å betale for aktiviteten på.
 • for alle barn og unge i Haugesund mellom 6 og 18 år, uavhengig av økonomi og bakgrunn
 • for alle lag, foreninger, klubber og andre som tilbyr faste fritidsaktiviteter for barn og unge.

Hva må du som lag/forening gjøre?

 1. Melde deg inn i skjemaet under, slik at kommunen har oversikt.
 2. Lage en arrangørside på vår nettportal, slik at barn og unge kan velge å bruke sine Fritidskortmidler på din aktivitet: https://haugesund.friskus.com/organisations/new
 3. Da er du ferdig! Kontingent/deltakeravgift blir betalt i vår nettportal og kommer inn på din konto som før.

For at din forening/lag skal kunne være med må dere:

 • Tilby en fast aktivitet for barn i målgruppen minst 10 ganger per halvår.
 • Åpne for at barnet kan ha en prøveperiode før det binder seg til aktiviteten.
 • Ha et medlemsregister og en fast deltakeravgift. Det er ikke lov å øke deltakeravgiften/kontingenten utover normal prisvekst i perioden dere er med i pilotprosjektet.
 • Ha trenere/ledere med gyldig politiattest. Dette gjelder for alle som jobber direkte med barn og unge.
 • Være registrert på nettsiden Aktiv i Haugesund.(Denne siden er ikke operativ ennå, men vi forventer at alle etterregistrerer seg her).

Hva med utstyr, leirer/cuper og slike ting?

Pengene på fritidskortet kan bare brukes til deltakeravgift/kontingent/treningsavgift. Barn og foreldre kan ikke bruke disse pengene på utstyr eller reiser. For noen familier vil det være vanskelig å betale for dette.

Skattkammeret Haugesund låner ut gratis sport- og fritidsutstyr til barn og unge i Haugesund. Du finner mer informasjon om dem her: https://kirkensbymisjon.no/skattkammeret/haugesund/

Vi oppfordrer også lag og organisasjoner til å starte arve-ordninger der det er mulig.

Lag og organisasjoner kan også søke om midler fra Sparebankstiftelsen SR Bank. Her kan dere få inntil 30 000 kr i året som dere kan bruke på at alle deres medlemmer skal ha utstyret de trenger og få være med på alle reiser, cuper og leirer. Les mer her: https://srstiftelsen.no/

Lurer du på noe?

Vi skal følge dere opp og veilede dere på både digitale og sosiale utfordringer! Alle som melder seg på, vil få mer informasjon etter hvert.

Har du spørsmål, ta kontakt med Frivillighetskoordinator Ingvild Bjerkeland på e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

 • Treff: 4144

Forside test - Tom artikkel

Beredskap

 • Avfall og renovasjon

  HIM, avfall, søppelhåndtering, sortering, privatkunder, , Årabrot næringspark, næringskunder m.m.

 • Barnehage og oppvekst

  Barnehager, barnehageopptak, barnehageportal, søke, bytte, si opp, barnehageplass, barnevern, PPT, m.m.

 • Bolig og sosiale tjenester

  Bostøtte, startlån, kommunal bolig, sosialtjeneste (NAV), psykisk helse og rus, barnevern m.m. 

 • Brann og redning

  Brannvesenet, grilling og bål, ildsted og feiing, fyrverkeri, brannsikker bolig, farlige produkter, bekymringsmelding

 • Helse

  Fysio- og ergoterapi, helsestasjon, jordmor, legevakt, psykisk helse og rus, frisklivssentral, folkehelse, vaksine, m.m.

 • Kultur, natur og fritid

  Lag og foreninger, kultur,  idrett, frivillighet, leie lokaler, bydelshus, tilskudd, festivaler, teater, parker, friluftsliv m.m.

 • Omsorg

  Hjemmehjelp, omsorgssentre, omsorgsbolig, vedtakskontor, middag, avlastning, bofellesskap, barnevern, sosialtjeneste (NAV), m.m.

 • Plan, bygg og eiendom

  Byggesak, planinnsyn, seksjonering, kart og oppmåling, gebyrer, dispensasjonssøknad, tomter, forhåndskonferanse m.m.

 • Skatt og næringsliv

  Skatt, næring, etablerer- og kunnskapsprøve, bedriftsetablering, skjenkebevilling, skatt og avgift m.m.

 • Skole og utdanning

  Grunnskole, SFO, skolerute, søknd om fri, skolegrenser, voksenopplæring, kulturskole, PPT, skolehelsetjeneste, opplæring innvandrere m.m. 

 • Vann og avløp

  Drikkevann, vannkvalitet, søknad om fritak, vannmåler, kloakk, avløp, vannlekkasje, rørleggermelding

 • Veg, transport og parkering

  Vinterberedskap, vegvedlikehold, leie kommunal grunn, parkeringskort, parkering, sykkelby, TT-kort m.m.

 • Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

  Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

 • Ballastkaien

 • Barnevernet

 • Byutvikling

  Kommuneplan, delplaner, andre rapporter og dokumenter

 • Enheter

  Enheter, virksomheter og nettportaler

 • Innsyn

  Postlister og dokumenter

 • Krise og beredskap

  Beredskapsledelse m.m.

 • Om kommunen

  Fakta, tall, informasjon, kommunedirektør, organisasjonskart m.m.

 • Personvern

  Behandling av personopplysninger, GDPR

 • Politikk

  Utvalg, politiske saker, sakslister og protokoller, folkevalgte

 • WEB-TV

  Direktesending og opptak fra politiske møter

Follow us on Instagram

 • Instagram 01

 • Instagram 02

 • Instagram 03

 • Instagram 04

 • Instagram 05

 • Instagram 06

More photos

Les mer: Forside test - Tom artikkel

 • Treff: 2287

Test organisasjonskart

 • BARNEHAGE OG OPPVEKST

  Barnehager, barnehageopptak barnehageportal, søke, bytte, si opp barnehageplass, barnevern, PPT, m.m.

  Read more

 • BOLIG OG SOSIALE TJENESTER

  Bostøtte, startlån, kommunal bolig, sosialtjeneste(NAV), psykisk helse og rus, barnevern, m.m

  Read more

 • HELSE

  Fysio- og ergoterapi, helsestasjon, jordmor, legevakt, psykisk helse og rus, frisklivssentral, folkehelse, vaksine, hukommelsesteam m.m.

  Read more

 • IN ENGLISH

  About Haugesund, live in Haugesund, availeble jobs, garbage, kindergarten, schools, learning norwegian, students, healthcare, tax information with more

  Read more

 • KULTUR OG FRITID

  Lag og foreninger, idrettsarenaer, svømmehall, ishall, leie lokaler, dugnadsmidler, bibliotek, kulturhus, festivaler, teater, billedgalleri, kultursenter, bydelshus, m.m.

  Read more

 • NÆRINGSLIV

  Skatt, næring, etablerer- og kunnskapsprøve, bedriftsetablering, skjenkebevilling, skatt og avgift, m.m.

  Read more

 • OMSORG

  Hjemmehjelp, omsorgssentre, omsorgsbolig, vedtakskontor, bolig, middag, avlastning, bofellesskap,barnevern, sosialtjeneste (NAV) m.m.

  Read more

 • PLAN, BYGG OG EIENDOM

  Byggesak, planinnsyn, seksjonering, kart og oppmåling, gebyrer, dispensasjonssøknad, tomter, forhåndskonferanse, m.m.

  Read more

 • SKOLE OG UTDANNING

  Grunnskole, SFO, skolerute, søknad om fri, skolegrenser, voksenopplæring, kulturskole, PPT, skolehelsetjenenste, opplæring av innvandrere, m.m.

  Read more

 • TEKNISKE TJENESTER

  Avfall, brann, feiing, vann, avløp, planlegging, utbygging, gravetillatelser, naturvern, natur, hogst m.m.

  Read more

 • TELEFONLISTER

  Kriseteam, nødnummer, barnevern, lege- og tannlegevakt, krisesenter, teknisk vakt (veg, vann og avløp), beredskapsledelse, m.m.

  Read more

 • VEG, TRANSPORT OG PARKERING

  Vinterberedskap, vegvedlikehold, leie av kommunal grunn, parkeringskort, parkering, sykkelby, TT-kort, m.m.

  Read more

 • DIN SIDE

  Selvbetjening og tjenester

  Read more

 • ENHETER OG PORTALER

  Resultatenheter, kommunes portaler

 • INNSYN

  Postlister og dokumenter

 • PERSONVERN

  Behandling av personopplysninger

 • KRISE OG BEREDSKAP

  Kriseledelse, beredskapsledelse mm.

 • OM KOMMUNEN

  Fakta, tall, informasjon, kommunedirektør, organisasjonskart

 • PLANVERK

  Kommunale planer og regelverk

 • POLITIKK

  Utvalg, politiske saker, saksdokumenter, møteinnkallinger og folkevalgte

 • SERVICESENTERET

  Kommunens kontaktpunkt

 • TILSKUDD OG STIPEND

  Tilskudd, stipend, lag og foreninger

 • VALG

  Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

 • WEB-TV

  Direktesending og opptak fra politiske møter

Haugesund kommune - Telefon 52 74 30 00 - Postboks 2160 - 5504 Haugesund -  - Org. nr.: 944 073 787
Besøksadresse: Kirkegata 85, 5528 Haugesund - Ansvarlig redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. - webredaktør - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Les mer: Test organisasjonskart

 • Treff: 3092

Flere artikler …