Fritidskortet i Haugesund

Fritidskortet er et tilbud til ALLE barn i Haugesund. Hvert barn får 1000 kr per halvår som skal brukes på én eller flere faste, organiserte fritidsaktiviteter.

Det er opp til deg om du vil du prøve en helt ny aktivitet eller vil du bruke Fritidskortet ditt på en aktivitet du allerede er med på.

Fritidskortet er et pilotprosjekt i regi av Haugesund kommune og Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet. Vi er en av 12 norske kommuner som er med på prosjektet.

Nettportalen er nå åpen for at lag/organisasjoner kan registrere seg. Barn og unge kan hente ut Fritidskortet sitt fra 1. august 2020.

  • Treff: 21563