VIL DU VÆRE MED PÅ Å GI BARN OG UNGE EN UNIK MULIGHET?

Fritidskortet er et tilbud til ALLE barn i Haugesund. 
Hvert barn får 1000 kroner per halvår som skal
brukes på én eller flere faste, organiserte 
fritidsaktiviteter. 
 
Fritidskortet har oppstart 1. august 2020.
 
Meld på knapp fritidskort
 
 
 
 
Buffdir og HK