Bli arrangør

Fritidskortet er:

 • en mulighet til å få nye medlemmer og større aktivitet.
 • en ny måte for både gamle og nye medlemmer å betale for aktiviteten på.
 • for alle barn og unge i Haugesund mellom 6 og 18 år, uavhengig av økonomi og bakgrunn
 • for alle lag, foreninger, klubber og andre som tilbyr faste fritidsaktiviteter for barn og unge.

Hva må du som lag/forening gjøre?

 1. Melde deg inn i skjemaet nederst på denne siden, slik at kommunen har oversikt.
 2. Lage en arrangørside på vår nettportal, slik at barn og unge kan velge å bruke sine Fritidskortmidler på din aktivitet: https://haugesund.friskus.com/organisations/new
 3. Da er du ferdig! Kontingent/deltakeravgift blir betalt i vår nettportal og kommer inn på din konto som før.

For at din forening/lag skal kunne være med må dere:

 • Tilby en fast aktivitet for barn i målgruppen minst 10 ganger per halvår.
 • Åpne for at barnet kan ha en prøveperiode før det binder seg til aktiviteten.
 • Ha et medlemsregister og en fast deltakeravgift. Det er ikke lov å øke deltakeravgiften/kontingenten utover normal prisvekst i perioden dere er med i pilotprosjektet.
 • Ha trenere/ledere med gyldig politiattest. Dette gjelder for alle som jobber direkte med barn og unge.
 • Være registrert på nettsiden Aktiv i Haugesund.(Denne siden er ikke operativ ennå, men vi forventer at alle etterregistrerer seg her).

Hva med utstyr, leirer/cuper og slike ting?

Pengene på fritidskortet kan bare brukes til deltakeravgift/kontingent/treningsavgift. Barn og foreldre kan ikke bruke disse pengene på utstyr eller reiser. For noen familier vil det være vanskelig å betale for dette.

Skattkammeret Haugesund låner ut gratis sport- og fritidsutstyr til barn og unge i Haugesund. Du finner mer informasjon om dem her: https://kirkensbymisjon.no/skattkammeret/haugesund/

Vi oppfordrer også lag og organisasjoner til å starte arve-ordninger der det er mulig.

Det finnes midler hos ulike stiftelser og offentlige aktører som kan bidra til å dekke utstyr, reiser o.l. for medlemmene deres. Ta gjerne kontakt med Frivillighetskoordinator for veiledning.

Lurer du på noe?

Vi skal følge dere opp og veilede dere på både digitale og sosiale utfordringer!

Har du spørsmål, ta kontakt med Frivillighetskoordinator på e-post fritidskortet@haugesund.kommune.no