Alt ligger til rette for suss og buss

"Suss & buss" har vært arbeidstittelen på prosjektet. Nå ligger alt til rette for akkurat det - først suss og så buss. Eller kanskje det først er buss og deretter suss... 

Utviklingsfase 2018 - 202

Konkurransefasen

Q1 - Q3 2021

Prosjektering

Q4 2021 - Q1 2022

Byggestart

Byggestart Q1 i 2022

Ferdig

Ferdig første kvartal 2023

Myr-prosjektet endret rekkefølgen på arbeidene og har nå gjort ferdig den midlertidig hente- og bringeplassen. Det betyr at det nå er et sted å parkere for dem som venter på noen som kommer med bussen eller som setter av noen som skal reise med bussen. Det er også tre kortidsparkeringer i Leirangergata som kan brukes. Fra parkeringsplassen er det gangveg bort til bussterminalen. Hente- og bringesonen er en midlertidig løsning mens anleggsarbeidene på Flotmyr pågår, og må derfor kunne stenges i perioder dersom arbeidet krever det. 

 

Her kan du nå parkere ved bussterminalen på Flotmyr. Liv Alsaker Sande Korttidsparkeringer i Leirangergata. Liv Alsaker Sande