Lærere må lære mer data

Flere datamaskiner i skolen er ingen vits hvis ikke lærerne øker sin digitale kompetanse, mener Elevorganisasjonen.

- Det er ingen god løsning å gi alle elevene hver sin datamaskin hvis man ikke har en konkret plan for bruken, sier leder Halvard Hølleland i Elevorganisasjonen.

- Dårlig kompetanse
Denne uken gikk tidligere IT-direktør Espen Holm ut i Aftenposten og mente at flere datamaskiner i skolen gir dårligere læring.
- Er det noe lærerne trenger, så er det å gjenvinne autoriteten og bli tydelige pedagoger. Det blir de ikke hvis elevene stirrer inn i dataskjermer, mener Holm.

Elevorganisasjonen mener at det ikke er maskinene som er hovedproblemet, men lærernes kompetanse.
- Det er hinsides om elevene skal skrive alt for hånd - og ikke lære å bruke verktøyene som arbeidslivet krever. Skolene skal jo forberede elevene på samfunnet. Dette handler om å bruke maskinene i riktig sammenheng. Problemet i dag er at lærerne har for dårlig kompetanse, sier elevlederen til Aftenposten.

Lærerutdanningen
Leder Morten Søby i Forsknings- og kompetansenett-verket for IT i utdanning mener lærerutdanningene uteksaminerer studenter som ikke er kompetente til lærerrollen som den nye læreplanens digitale ferdigheter krever.
- En skoleleder som fyller klasserommene med PC-er uten å kreve at lærerne har digital kompetanse, får ikke uttelling for investeringen, sier Søby.

Også IT-bransjen mener at hovedsatsingen framover bør være lærernes kompetanse.
- Vi oppfatter at vi er i en halvveissituasjon her i Norge. Nå begynner utstyrssituasjonen å bli bra. Nå er det på tide å komme over i det andre IKT-løftet, og det handler om innhold, sier informasjonssjef Kyrre Lekve i interesseorganisasjonen Abelia.

Les mer i Aftenposten

Utskrift