Nye pedagogiske programmer på nett

byparkenTilbakemeldingene etter kartlegging av IKT-bruk viser at de digitale læremidlene på kunnskap.no, Ordimellom og Passport er i så lite bruk at det ikke lenger forsvarer kostnaden med abonnementet. Avtalen med Cyberbook er derfor sagt opp, og tilgangen til læremidlene vil etter hvert forsvinne. I løpet av våren kommer vi til å inngå avtale med Gyldendal om frikjøp av Salaby for alle elever på 1.-4. trinn. Avtalen er et spleiselag mellom skolene og Pedagogisk senter.

I mellomtiden kan deler av Salaby prøves ut her.

Utskrift