Video fra skolearrangement tillatt på nett?

video-opptredenDet er populært blant foreldre å gjøre video-opptak på skolearrangement og forestillinger. Men er det greit å publisere dem for allmennheten i ettertid? Se hvilke råd slettmeg.no gir.

I løpet av året er det flere arrangement i regi av skole, barnehage, idrettslag, korps, kulturskole og lignende. I regi av skolen er det flere elevoppvisninger, blant annet i forbindelse med sommeravslutninger, 17. mai, revyer og lignende. Stadig oftere gjør foreldre video-opptak av hele eller deler av forestillingen, og ofte er det flere – både lærere, elever og foreldre – som ønsker å se opptaket i ettertid.

Les mer om saken på nettsidene til barnevakten.no

Utskrift