Delingsrom på its learning for lærere i Haugesund

logo-its Its learning er nå innført, og en del skoler har tatt det i bruk. Etter hvert vil vi på denne læringsplattformen lage et delingsrom som kan brukes av lærerne i Haugesund.

Inntil nå er hkskoler/filer brukt som delingsrom for lærere i Haugesund. Det ble i fjor lagt ut en del eksempler her på blant annet målplaner og vurderingskriterier. Interkommunale planer med vurderingskriterier i norsk, matematikk og kroppsøving ligger også her. Inntil videre blir dette liggende på hkskole/filer og dere må logge dere på med passordet som er blitt sendt til dere. Etterhvert vil dette bli overført til its learning. Delingsrommet må da organiseres slik at det blir enkelt for lærere å gå inn på forkskjellige fag og hente ut gode eksempler. Skal dette fungere så er vi også avhengige av at dere legger inn eksempler dere har laget eller funnet. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette etterhvert.

Utskrift