Eiendomsskatt

Eiendomsskatt 2020

Skattesats bolig- og fritidseiendommer: 4 promille
Bunnfradrag per boenhet: 600 000 kroner
Skattesats næringseiendommer: 4,8 promille

For bolig- og fritidseiendommer betaler man 4 promille av skattetaksten i eiendomsskatt, etter at bunnfradraget er trukket fra. En boenhet er lik ett bunnfradrag.
Næringseiendommer betaler 4,8 promille av skattetaksten i eiendomsskatt.

Hvordan klage på eiendomsskatt?

For å klage må du først finne ut om du har skattetakst basert på boligverdi fra Skatteetaten eller lokal takst. På fakturaen for kommunale avgifter står det enten «skattetakst» eller «lokal skattetakst». Dersom det kun står «skattetakst» har eiendommen boligverdi fra Skatteetaten. De fleste privatboliger har boligverdi fra Skatteetaten mens næringseiendommer og fritidseiendommer har lokal takst. 

Klage på boligverdi fra Skatteetaten / det står «skattetakst» på fakturaen.

Da må en klage på eiendomsskatt rettes til Skatteetaten.

Boligverdien fra 2018 blir benyttet som grunnlag for skattetaksten i 2020. Mener du at skattetakst/boligverdi er feil, bør du kontrollere opplysningene Skatteetaten har om din bolig.

  • boligtype
  • byggeår
  • p-rom (areal)

Opplysningene finner du i skattemeldingen/selvangivelsen for 2018, under «Grunnlag for formuesverdi». 

Ved feil faktaopplysninger må du sende klage til Skatteetaten. Du kan også sende klage dersom du mener at verdien på boligen er satt for høyt i forhold til antatt markedsverdi, selv om faktaopplysningene ellers er korrekte. Gå inn på www.skatteetaten.no og skriv inn søkeordet «eiendomsskatt» for å lese mer.

Klage til kommunen.

For å klage over andre forhold enn boligverdien (bunnfradrag, utregning e.l.) eller på en lokal takst, kan du sende skriftlig klage til Haugesund kommune. Klagefristen til kommunen er 15. april 2020. Benytt «klageskjema for eiendomsskatt» som ligger øverst til høyre på denne siden. Dersom du ikke har mulighet til å skrive ut skjemaet, kan du skrive for hånd og sende inn. Sørg for å få med alle opplysningene som blir etterspurt i skjemaet. Post- og e-postadresser står på klageskjemaet.

 

Utskrift