Adresser

Kommunen har ansvar for å tildele offisielle adresser og nummerere hus/adkomster.

Gatenavn

Informasjon om prosessen for å tildele gatenavn til adresseparseller.

Planinnsyn

Innsyn i kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner.

Situasjonskart

Selvbetjeningsløsning for bestilling av situasjonskart.

E-torg

Bestilling av kart.

Kartportal

Haugesund kommune har egen kartportal for innsyn i grunnkart og plankart.

Kartverket stenger for endringer i desember:

Dette berøres:

eiendomsregisteret (matrikkelen)

og

grunnboken (tinglysingen)

Ønsker du å tinglyse dokumener?

Siste sending fra Haugesund kommune er fredag 29. november

Les mer her >>>