Adresser

Kommunen har ansvar for å tildele offisielle adresser og nummerere hus/adkomster.

Gatenavn

Informasjon om prosessen for å tildele gatenavn til adresseparseller.

Planinnsyn

Innsyn i kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner.

E-torg

Bestilling av kart.

Kartportal

Haugesund kommune har egen kartportal for innsyn i grunnkart og plankart.