skolerute - Haugesund kommune

Skoleruten er veiledende for kommunale barnehager og skoler.  Feriene er fastlagt, men den enkelte barnehage og skole kan ha egne planleggingsdager/fridager. Skolen/barnehagen må informere foresatte/elever dersom de gjør lokale endringer.

Skoleruten ferdigstilles vanligvis innen utgangen av november året før den gjøres gjeldende som forskrift.