Norskkurs for voksne innvandrere

KORT FORTALT

  • Vi tilbyr kurs i norsk og samfunnskunnskap etter gjeldende regler.
  • Vi tilbyr kurs på dag- og kveldstid, og nettkurs (B2-nivå).
  • Kursene starter opp januar og august hvert år.
  • For  påmelding kontakt oss på telefon 52 74 48 60 eller 52 74 48 64. Du kan også sende oss en e-post.  

Norskkurs

Vi tilbyr kurs i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nybegynnere og viderekomne. Du kan ta kurs på dag- og kveldstid. B2-nivå kan tas som nettkurs. Nettkurs i kombinasjon med kveldskurs vil gi deg bedre progresjon. Kursene starter opp januar og august hvert år.

For nærmere opplysninger og påmelding kontakt oss på telefon 52 74 48 60 eller 52 74 48 64. Du kan også sende oss en e-post

Kurstilbud

Innvandreravdelingen tilbyr ulike kurs for voksne innvandrere over 16 år. 

Norsk og samfunnskunnskap, spor 1-3, nivå A1-A2, A2-B1 og B1-B2. Du finner læreplanen her, og du kan lese mer om norskprøvene her.  

Kurset på B2 nivå kan sidestilles med Høyere nivå testen (B2-C1 nivå). Her stilles krav om gjennomført opplæring på B1-nivå for å kunne delta på dagkurs, og bestått B1 nivå for å kunne få plass på kveldskurs.

Bransjekurs kan tilrettelegges  i samarbeid med arbeidsgiver.

Mål for undervisningen
Du skal etter kurset skal kunne nå et ferdighetsnivå i norsk som setter deg i stand til å bruke eller bygge videre på din medbrakte kompetanse i utdanning, arbeid og samfunnslivet forøvrig.

Beskrivelse av språknivå

Beskrivelse av språknivå
Nivå Bruker Beskrivelse Beskrivelse
B2 Selvstendig bruker Kan forstå hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner. Kan delta i samtaler med et spontant og flytende språk. Kan skrive klare og detaljerte tekster, forklare et synspunkt og argumentere for og mot ulike alternativer. Bestått B2-nivå gir adgang til de fleste studier.
B1 Selvstendig bruker Kan forstå hovedinnholdet i klar, standard tekst, og snakke om kjente emner en møter i arbeid, skole og fritid. Kan skrive enkle, sammenhengende tekster om kjente emner. Kan beskrive opplevelser, hendelser, håp, drømmer og planer. Kan kort begrunne meninger og planer. Bestått B1-nivå er anbefalt for å klare seg i videregående utdanning
A2 Basisbruker Kan forstå setninger og vanlige uttrykk knyttet til dagliglivet. f.eks. om familie, innkjøp, nærmiljø og arbeidsliv. Kan klare seg i enkle samtaler. Kan med enkle ord fortelle om sin bakgrunn, sitt nærmiljø og personlige behov. Bestått A2-nivå er et vanlig krav for å delta på kurs i regi av f.eks. NAV.
A1 Begynnernivå På dette nivået kan deltakeren forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk og svært enkle utsagn om seg selv og nære forhold. Deltakeren kan presentere seg selv og svare på enkle spørsmål og delta i enkle samtaler hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er innstilt på å hjelpe.
B2 Nettkurs med oppfølging av lærer ved senteret

 

Priser

Priser Breidablik læringssenter høsten 2020
Dagkurs 12 skoletimer per uke
A1 10.400 kroner
A2 10.400 kroner
B1 10.400 kroner
B2 10.400 kroner
Kveldskurs 3 skoletimer per uke
A1 3150 kroner
A2 3150 kroner
B1 3150 kroner
B2 (nettkurs) 3500 kroner


Norskprøvene

Norskprøvene for voksne innvandrere avvikles i fire perioder per år. Opplæringen avsluttes med sentralt gitte prøver som måler muntlige og skriftlige språkferdigheter på ulike nivåer (A1, A2, B1 og B2) slik de er beskrevet i læreplanen.

Den muntlige og skriftlige delen av prøvene kan tas hver for seg. Den enkelte deltaker meldes opp til prøvene når det i samråd med lærer vurderes at en har nådd det aktuelle nivået. Ved første gangs oppmelding må alle tre delprøver til skriftlig prøve tas. Det utstedes prøvebevis etter hver prøve.

For mer informasjon om prøvene kan du ta kontakt med skolen. Du kan også få mer informasjon på kompetansenorge.no og IMDI.

Kontaktinformasjon

Breidablik læringssenter
E-post
Telefon 52 74 48 60

Besøksadresse voksenopplæring
Haraldsgata 110, 5527 Haugesund

Besøksadresse skoletilbud for barn (6-16 år)
Skåregata 109, 5527 Haugesund

Postadresse
Breidablik læringssenter, Postboks 500, 5501 Haugesund

Rektor
Telefon 52 74 48 61

Avdeling voksne innvandrere
Avdelingsleder, telefon 52 74 48 63
Inntakskontor, telefon 52 74 48 64 (tirsdag og torsdag 10.30-15.30)

Avdeling mottaksskolen
Avdelingsleder, telefon 52 74 36 39

Avdeling tospråklige lærere
Avdelingsleder, telefon 52 74 36 48

Avdeling grunnskole- og spes.ped.tilbud for voksne
Avdelingsleder, telefon 52 74 48 62