Spesialundervisning voksne

For at vi skal kunne gi et spesialpedagogisk tilbud må det foreligge en sakyndig vurdering fra PPT. Hvis du ikke allerede har et tilbud ved Breidablik læringssenter må du kontakte PPT i Haugesund slik at de kan foreta en vurdering av de opplæringsbehov du har. PPT har et eget søknadsskjema. Du kan også ta kontakt med PPT i Haugesund på telefon 52 74 34 80.

Hvis du har behov for oppfølging av teknisk utstyr i forbindelse med synsvansker eller ASK (alternativ-supplerende-kommunikasjon) kan du eller din kontaktperson sende inn søknadsskjema merket Søknad om hjelp til oppløring/oppfølging av teknisk utstyr til syn/ASK nedenfor. Skjemaet må delvis fylles ut av henviser (synskontakt eller andre).

Søknadsskjema spesialpedagogisk tilbud for voksne
Søknadsskjema om sakkyndig vurdering hos PPT
Søknadsskjema om hjelp til opplæring/oppfølging av teknisk utstyr til syn/ASK

Voksne innvandrere

Søknads- og kartleggingsskjema
Søknad om behovsprøvde timer
Søknad om fritak