Skrevet den . Publisert i Grilling og bål.

Bålbrenning

All åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt i Haugesund kommune. Dette inkluderer også bråtebrenning som er definert som oppbrenning av skogavfall på rydningsland og tørt gress, tørre kvister og annet hageavfall. Kommunedirektør kan i enkeltsaker etter skriftelig søknad gi dispensasjon fra forbudet. 

Det er gitt noen unntak fra dette forbudet:
a) grill og utepeis er tillatt på egen eiendom og i sjøkanten,

b) brenning av rent trevirke, eksempelsvis ved (ikke impregnert og malt trevirke) i vedovn,

c) brenning av avispapir i vedovn,

d) sankthansbål av rent trevirke, eksempelsvis ved (ikke impregnert og malt trevirke), etter melding til - og tillatelse fra brannvesenet. Klikk her for meldeskjema

e) bråtebrenning/lyngbrenning i jordbruket etter melding til - og tillatelse fra brannvesenet