Håndtering og salg av fyrverkeri

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff regulerer bl.a handel med pyroteknisk vare. Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 7-4 omhandler bygningstekniske forhold og § 9-6 omhandler person- og kompetansekrav. Les mer om forhandlerkurs her. 

Søknad om tillatelse til handel og oppbevaring av fyrverkeri
Nye søknader om tillatelse til handel og oppbevaring av fyrverkeri må være innsendt innen 1. mai. Søknader som kommer inn etter denne dato vil ikke bli behandlet.

For å kunne behandle søknaden er brannvesenet avhengig av gode skisser som viser utsalgssted og lager. Ved utendørs salgssted og oppbevaring i container må avstandskrav til fasade, vindu, kjøretøy m.m. vises på skisse og overholdes - se krav under. Ved ufullstendige søknader vil søker bli ilagt ekstra gebyr.

 Hva trenger vi for å kunne behandle din søknad?

  • Ferdig utfylt søknadsskjema. Søknadsskjema finner du her
  • Firmaattest og kompetansebevis til ansvarsperson jf. § 9 forskrift om håndtering av fyrverkeri
  • Ved innendørs salg må branntegninger av bygget med plassering av utsalgssted og ivaretagelse av krav til lagerlokalet for oppbevaring av fyrverkeri oversendes
  • Ved utendørs salg: dersom lagercontainer er nærmere enn 10 meter fra bygg med det faste utsalgsstedet må det dokumenteres at vegg ivaretar minimum EI60
  • Ved utendørs salg: dersom utsalgssted er nærmere enn 5 meter fra bygg med det faste utsalgsstedet må det dokumenteres at vegg ivaretar minimum EI60
  • Ved utendørs salgssted og oppbevaring i container må det vedlegges gode skisser som viser ivaretagelse av §9-5 forskrift  om håndtering av fyrverkeri. Avstandskrav til fasade, vindu, kjøretøy m.m.

Ved tilsyn må faktiske forhold ved utsalgsstedet stemme overens med godkjent søknad. 

Fyrverkeri ved private arrangement

Iht. Sør-Vest Politidistrikts styringssignal gis det ikke dispensasjon til fyrverkeri ved ulike private arrangementer enten det er bryllup, 50-års dager, firmamarkeringer, messer/markeder osv. Det kan unntaksvis gis dispensasjon til særskilte offentlige markeringer av stor almenn interesse. Oppskyting skal da kun gjennomføres av profesjonelle aktører med sertifikat for pyrotekniker klasse IV jf. forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. 

  • Treff: 604

Kontakt oss

Haugesund brannvesen
Telefon: 52 74 47 00
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


HGSD LOGO 2 neg