Meldeplikt ved arrangement

Brann- og eksplosjonsvernloven § 7:
«Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger skal i god tid før arrangementet sende melding til lokal tilsynsmyndighet, dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer.»

I forbindelse med meldingen må det generelt foreligge dokumentasjon som viser hvordan sikkerheten ivaretas, deriblant:

  1. Tidspunkt og tema for arrangementet, størrelse, stedsangivelse m.v
  2. Risikoanalyse: Kartlegging av hva som kan gå galt, hvordan dette skal hindres fra å skje og hvilke sikkerhetstiltak som er planlagt for å redusere konsekvensene dersom noe galt skjer.
  3. Beskrivelse av bygningens utforming og tilhørende installasjoner eller utstyr, slik som alarm-/lydanlegg, slokkeutstyr og rømningsskilt/belysning.
  4. Beskrivelse av innredningens og utstyrets brennbarhet, brannfarlig virksomhet samt bygningskonstruksjonenes brannmotstand og evne til å motstå sammenstyrtning.
  5. Beskrivelse av rømningsveiene (beliggenhet, antall adkomst, bredde osv.) sett i forhold til beregnet persontall og tilgjengelig rømningstid. Persontall bør eventuelt fastsettes etter særskilt analyse av kvalifisert brannrådgiver
  6. Prosedyrer for evakuering
  7. Oversikt over sikkerhetspersonell: Antall, rutiner og ansvar. Gjennomført opplæring/øvelse osv.
  8. Tilrettelegging for redningspersonellets adkomst til og i byggverk/område

Kommunen kan kreve de opplysninger som er nødvendige for å vurdere faren for brann. Det kan også fastsettes nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger, herunder krav til ansvarshavende arrangør.

Det gjøres oppmerksom på at forventet omfang av dokumentasjon naturligvis ofte vil samsvare med planlagt type og størrelse på arrangement.

Trykk her for å komme dirkete til meldeskjema for arrangement, utstilling, forestilling, møte og annen tilstelning.

 

 

 

  • Treff: 488

Kontakt oss

Haugesund brannvesen
Telefon: 52 74 47 00
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


HGSD LOGO 2 neg