Feiing

KORT FORTALT

  • Feiing og tilsyn med fyringsanlegg bidrar til færre skorsteinsbranner, og til at eventuelle skorsteinsbranner ikke sprer seg til bygningen.

Varsel - Vi kommer for å feie skorsteinen din

Hyppigheten og gjennomføringen av feiing og tilsyn avgjøres av risiko, tilstand og bruk av ildsted. Du vil bli varslet om feiing eller tilsyn via SMS. Dersom du kun har fasttelefon, vil du få en talemelding med informasjon.

Før feiing gjennomføres må du sørge for at

  • vi har tilgang til tak, loft og sotluke
  • vi har tilgang til stige når vi må feie fra tak
  • spjeld og ventiler er stengt for å forhindre sotskade

Det er også krav om feiing og tilsyn i fritidsboliger.

Fyringstips

Det er flere måter å fyre opp i ovnen på, men vær nøye med hva du legger i ovnen slik at du ikke avgir giftige gasser.

Brenn aldri

  • malt eller trykkimpregnert trevirke
  • klorholdig plast eller PVC
  • vrakved fra sjøen (kan brukes dersom du lar veden ligge ute i vær og vind minst et par år for å vaske ut salt som blir til klor ved forbrenning)

Forberedelser før fyring

Ved som lagres ute eller i kalde rom bør tas inn ca et døgn før den skal brukes slik at den får romtemperatur. Kløyv opptenningsveden til ca. 4 cm i diameter. Dette vil forenkle opptenningsfasen og gi hurtigere trekk i skorsteinen. Før du tenner opp bør du åpne alle trekkventiler, noen ovner har en ventil, mens andre kan ha to.

De enkleste metodene for opptenning er å

  • legge to kubber i bunnen av brennkammeret og stable opptenningsved lagvis opp til hullene for sekundærluften. Avslutt med en halvstor kubbe på toppen.
  • legge et par opptenningsbriketter eller lignende rett under det øverste laget med opptenningsved før du tenner på.
  • legge to tykke vedkubber på hver side i ovnen. Legg sammenkrøllet papir mellom dem før du stabler opptenningsveden øverst. Deretter kan du fylle på med papir når det er nødvendig.

Tips

Under normale trekkforhold kan du nå stenge døren og bålet vil passe seg selv. Det kan være nødvendig å passe på at bålet får tilstrekkelig tilførsel av luft de første 10 - 15 minuttene, og det avhenger av trekkforholdene om du må tilføre ekstra luft via døren.

Legg ofte i ovnen, men bruk lite brensel om gangen. Fyres det for kraftig, kan varmepåkjenningen i skorsteinen bli unødvendig stor. Fyr moderat. Unngå ulmebrann, som gjerne fører til utslipp av svevestøv.

Det er best når det brenner friskt og røyken fra skorsteinen er bortimot usynlig.

Kontaktinformasjon

Haugesund brannvesen
E-post
Telefon 52 74 47 00