Boligtilsyn

KORT FORTALT

Et boligtilsyn omfatter innvendig kontroll av fyringsanlegg, skorstein, ildsted, slokkemidler, røykvarslere og rømningsveier.

For at tilsyn skal kunne gjennomføres må huseier eller en representant for huseier være tilstede. Du vil bli varslet om boligtilsyn via SMS. Dersom du kun har fasttelefon, vil du få en talemelding med informasjon. 

Våre feiere driver også med informasjonsarbeid rundt brannsikkerhet og fyring. 

Her kan du lese mer om hvilke krav din bolig har til varsling, slokkeutstyr, rømningsmuligheter og komfyrvakt 

Varsel - Vi kommer for å sjekke brannsikkerheten i din bolig