Forebyggende avdeling

KORT FORTALT

  • Vi jobber for at brann og ulykker ikke skal skje.
  • Vår avdeling er pådriver for brannsikkerhet i Haugesund kommune.

Kontaktinformasjon
Telefon, 52 74 47 00
Fax, 52 74 47 01

Send en e-post til forebyggende avdeling i brannvesenet

Besøksadresse
Karmsundgata 59B
5531, Haugesund

Postadresse
Postboks 2160
5504, Haugesund