Avdeling for tilsyn og feiing

KORT FORTALT

  • Vi gjennomfører tilsyn på alle hus med ildsteder og piper.
  • Vi fjerner sot og bek fra pipa og reduserer faren for brann i pipa.

Kontaktinformasjon
Telefon: 52 74 47 00
Faks: 52 74 47 01
E-post: brannvesenet@haugesund.kommune.no

Besøksadresse
Karmsundgata 59B
5531, Haugesund

Postadresse
Postboks 2160
5504, Haugesund