Avdeling for tilsyn og feiing

KORT FORTALT

  • Vi gjennomfører tilsyn på alle hus med ildsteder og piper.
  • Vi fjerner sot og bek fra pipa og reduserer faren for brann i pipa.

Kontaktinformasjon
Telefon, 52 74 47 00
Fax, 52 74 47 01

Send en e-post til avdelingen for feiing og tilsyn

Besøksadresse
Karmsundgata 59B
5531, Haugesund

Postadresse
Postboks 2160
5504, Haugesund