Avdeling for beredskap

KORT FORTALT

  • Beredskapsseksjonen er utrykningsstyrke ved brann og andre akutte ulykker. 
  • Avdelingen består av fire brigader som ledes av hver sin brigadeleder.

Brannvesenet har en rekke oppgaver som spenner over et vidt spekter, blant annet

  • slokking av brann
  • redning av liv
  • redningstjeneste i forbindelse med trafikkulykker
  • feiing og tilsyn
  • gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann og brannverntiltak

Kontaktinformasjon

Telefon, 52 74 47 00
Fax, 52 74 47 01

Send en e-post til avdeling for beredskap

Besøksadresse
Karmsundgata 59B
5531, Haugesund

Postadresse
Postboks 2160
5504, Haugesund