Avdeling for beredskap

KORT FORTALT

  • Beredskapsseksjonen er en utrykningsstyrke ved brann og andre akutte ulykker. 
  • Avdelingen består av fire brigader som ledes av hver sin brigadeleder.

Oppgaver

Brannvesenet har en rekke oppgaver som spenner over et vidt spekter, blant annet

  • slokking av brann
  • redning av liv
  • redningstjeneste i forbindelse med trafikkulykker
  • feiing og tilsyn
  • gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann og brannverntiltak

Kontaktinformasjon

Telefon, 52 74 47 00
Fax, 52 74 47 01

Send en e-post til avdeling for beredskap

Besøksadresse
Karmsundgata 59B
5531, Haugesund

Postadresse
Postboks 2160
5504, Haugesund

Nødvarsel

Nødvarsel er en tjeneste fra norske myndigheter. Det betyr at hvis det oppstår en alvorlig situasjon med akutt fare for liv og helse der du er, så kan du få et nødvarsel til din mobiltelefon.

Her kan du lese mer om nødvarsel fra norske myndigheter