Tilfluktsrom

KORT FORTALT

  • Tilfluktsrom vil bare bli tatt i bruk hvis det oppstår helt spesielle, alvorlige hendelser, for eksempel krig. Når det blir behov for å evakuere til tilfluktsrom, vil befolkningen bli varslet.

Oversikt over tilfluktsrom
I lenken under finner du et kart med oversikt over offentlige tilfluktsrom. Under de gule markørene finner du adresse, antall plasser, m.m.

Kart over tilfluktsrom

Klikk på lenkene under for å se ulike typer tilfluktsrom i Haugesund kommune

Angående alle private tilfluktsrom, må de som er interesserte kontakte det lokale sivilforsvarsdistriktet eller den enkelte kommune.

Informasjon om tilfluktsrom på Sivilforsvarets nettside  

Sivilforsvaret har kontroll og tilsynsansvar for tilfluktsrom. Huseier har ansvar for drift- og vedlikehold av nevnte anlegg. Generelt skal alle t-rom kunne klargjøres på 72 timer og ha en beskyttende evne som ikke er redusert.

Om offentlige tilfluktsrom
De offentlige tilfluktsrom er bygget i regi av kommunen og skal brukes av sivilbefolkningen i et område. Dette kan eksempelvis være større fjellanlegg og rom bygget i tilknytning til offentlige bygg, idrettshaller, parkeringsanlegg, mv. De fleste av disse større tilfluktsrommene er oppført i tidsrommet 1976 – 1998. Her gjelder prinsippet "førstemann til mølla" for de som måtte være i nærområdet av et slikt anlegg, ingen reserverte plasser som gjelder private tilfluktsrom.

Om private tilfluktsrom
Angående private tilfluktsrom er disse bygget for dem som normalt jobber og oppholder seg på den enkelte eiendom. Eksempler på dette kan være; industri- og næringsbygg, i skolebygg, sykehus og sykehjem, og i kontor- og administrasjonbygg som er oppført før 1998. 

Lover og forskrifter
Forskrift om tilfluktsrom

Kontaktinformasjon

Servicesenteret Haugesund
E-post
Telefon 52 74 30 00

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund