Søk barnehageplass

Ny søknadsportal for barnehageplass er åpnet
I overgangen fra nytt til gammelt system kan det være at nyere søknader ikke er blitt registrert. Vi ber derfor om at foreldre som har registrert inn søknad  i perioden fra 1 desember 2021 til 4 januar 2022 logger seg inn i nytt system og sjekker om deres søknad er registrert og aktiv. Eventuelt legger inn søknad på nytt. Dette gjelder søknad om fremtidig barnehageplass.

Søk barnehageplass her