Opptak og frister

KORT FORTALT

Når du skal søke om barnehageplass gjør du dette elektronisk (IST barnehage) eller ved henvendelse til Haugesund offentlige servicesenter.

I hovedopptaket fordeles plasser som blir ledige i august når mange barn slutter fordi de skal begynne på skolen.

Frist for å søke plass til hovedopptaket er 15. februar. Alle får svar i løpet av perioden 11. mars til 1. mai.

Søk barnehageplass her.

Lovfestet rett til plass i hovedopptaket

Alle barn som er født før 1. september har rett til barnehageplass fra og med august året etterpå.

Barn født i september, oktober og november har rett til barnehageplass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. Barnehagen og kommunen kan velge å tilby plass tidligere.

Dersom det ikke er plass i barnehagene du har søkt i, får du tilbud om plass i en annen barnehage. Retten til barnehageplass innfris når du mottar tilbud om plass i en barnehage. 

Søker du om å bytte barnehage er du også med i hovedopptaket, og vil få tilbud hvis det er ledig plass. 

Kontaktinformasjon

Servicesenteret Haugesund
E-post
Telefon 52 74 30 00

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund