Oppstart i barnehagen

KORT FORTALT

For å få til en god og trygg oppstart for både barn og foreldre, legges det opp til at foreldrene er aktive og med i tilvenningsperioden.

Foreldreaktiv tilvenning

For å få til en god og trygg oppstart for både barn og foreldre, legges det opp til at foreldrene er aktive og med i tilvenningsperioden. Det er foreldrene som kjenner sitt barn best. De kjenner til alle uttrykkene barnet har, hva de betyr og hva barnet trenger.

Det er derfor ønskelig at en av foreldrene er sammen med barnet flere hele dager i oppstarten. Hvordan dette organiseres vil variere noe fra barnehage til barnehage.

Plan for samarbeid med foreldrene i overgang fra hjem til barnehage (PDF, 3 MB)

Helseerklæring

Barnehageloven sier at alle foresatte skal levere en helseattest på barnet før oppstart i barnehagen. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder. Opplysningene behandles konfidensielt og oppbevares etter personopplysningsloven.

Hensikten med skjemaet er at barnehagen skal få opplysninger om barnets helsetilstand som er nødvendige for at barnehagen skal gi et best mulig tilbud til barnet i hverdagen. Det er ikke nødvendig å gi opplysninger om barnets helsetilstand utover det som ansees som tilstrekkelig for barnehagen å vite om.
Skjema under gjelder for de kommunale barnehagene. Private barnehager har eget skjema.

Fyll ut helseerklæringen

Matallergi

Det er viktig at foreldre informerer barnehagen om barnet har matallergi eller andre overfølsomheter for mat slik at barnehagen kan ivareta hensyn til dette.
Skjema under gjelder for de kommunale barnehagene. Private barnehager har eget skjema.

Fyll ut skjema for matallergi 

Oppstartssamtale

Alle barnehager bør sette av tid til oppstarts-samtale med foreldrene. Målet med samtalen er at foreldre får tid til å gi god informasjon om sitt barn slik at barnehagen kan forstå barnet bedre, ta eventuelle hensyn og kunne tilrettelegge for at barnet skal få en trygg og god tid i barnehagen.

Kontaktinformasjon

Anne Gry Osnes Bråstein
Virksomhetsleder barnehage
E-post
Telefon 52 74 30 46
Mobil 909 64 578