Oppstart i barnehagen

KORT FORTALT

For å få til en god og trygg oppstart for både barn og foreldre, legges det opp til at foreldrene er aktive og med i tilvenningsperioden.

Foreldreaktiv tilvenning

For å få til en god og trygg oppstart for både barn og foreldre, legges det opp til at foreldrene er aktive og med i tilvenningsperioden. Det er foreldrene som kjenner sitt barn best. De kjenner til alle uttrykkene barnet har, hva de betyr og hva barnet trenger.

Det er derfor ønskelig at en av foreldrene er sammen med barnet flere hele dager i oppstarten. Hvordan dette organiseres vil variere noe fra barnehage til barnehage.

Plan for samarbeid med foreldrene i overgang fra hjem til barnehage (PDF, 2 MB)

Kontaktinformasjon

Anne Gry Osnes Bråstein
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 52 74 30 46
Mobil 909 64 578

Relatert innhold