Mobbing i barnehagen

KORT FORTALT

Alle barnehager har et ansvar for å forebygge, avdekke og forhindre ekskludering, krenkende atferd og mobbing i barnehagene.

Hva er mobbing i barnehagen

Mobbing er handlinger fra voksne og/eller andre barn/unge som krenker en persons opplevelse av å høre til og være betydningsfull for fellesskapet. 
Eksempler på mobbing kan være at:
  • Den som bli mobbet og trakassert opplever negative handlinger av andre.
  • Negative handlinger kommer fra både enkeltpersoner og/eller fra en gruppe.
  • Den som blir mobbet og trakassert, opplever seg underlegen og har vanskelig for å forsvare seg.
  • Det er en ubalanse i forholdet mellom de involverte.
  • Handlingene gjentas over en viss tid og er systematiske.

Blir ditt barn mobbet i barnehagen

Hvis du mistenker eller opplever at ditt barn blir mobbet, ta kontakt med barnehagens ledelse. Barnehagen er pliktig til å undersøke og gripe inn raskt.

Utdanningsdirektoratet har laget en guide med god informasjon til deg som er barnehageforeldre

Nullmobbing.no - guide til barnehageforeldre

Her finner du handlingsplan mot mobbing og krenkelser i barnehagen. (PDF, 2 MB)