Helseerklæring

Helseerklæring

Barnehageloven sier at alle foresatte skal levere en helseattest på barnet før oppstart i barnehagen. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder. Opplysningene behandles konfidensielt og oppbevares etter personopplysningsloven.

Hensikten med skjemaet er at barnehagen skal få opplysninger om barnets helsetilstand som er nødvendige for at personalet skal gi et best mulig tilbud til barnet i hverdagen. Det er ikke nødvendig å gi opplysninger om barnets helsetilstand utover det som ansees som tilstrekkelig for barnehagen å vite om.
Skjema under gjelder for de kommunale barnehagene. Private barnehager har eget skjema.

Fyll ut helseerklæringen