Endring eller oppsigelse

KORT FORTALT

  • Du må logge deg på barnehageportalen for å endre eller si opp barnehageplassen.
  • Du må ha BankID for å logge inn på barnehageportalen.

Når må man si opp

Du må si opp barnehageplassen din om 

  • du skal bytte barnehage  
  • du ikke ønsker/trenger barnehageplass mer

Oppsigelse ved skolestart går automatisk.

Oppsigelsestid

Barnehagene har egne vedtekter som bestemmer oppsigelsestid. Det kan variere fra en til tre måneder.

  • Oppsigelsestiden gjelder vanligvis fra den første i påfølgende måned.
  • Flere barnehager har regler eller vedtekter som sier at barnehageplasser som sies opp etter 1. februar må betales ut barnehageåret.

Søk om permisjon

Den enkelte barnehage avgjør søknad om permisjon etter gjeldende vedtekter. Dersom du får innvilget permisjon, betaler du vanligvis ikke for plassen i permisjonstiden.

Se, endre eller slette søknad

For å sjekke status på søknaden din må du logge deg inn i barnehageportalen. 

Vil du sjekke status på søknaden
Når det står "behandlet" vil det si at søknaden er mottatt og godkjent/aktiv på søkerlisten. Du får tilbud når det er ledig plass.

Vil du endre eller slette søknad
Du kan endre eller slette søknaden din dersom du ønsker det. I perioden 16. februar til omtrent 6. mars er barnehageportalen stengt for endring av ønsker på grunn av hovedopptak.

Kontaktinformasjon

Servicesenteret Haugesund
E-post
Telefon 52 74 30 00

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund