Barnehagevedtekter

KORT FORTALT

  • Vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Haugesund kommune.
  • Vedtektene inneholder generelle bestemmelser om drift, og informasjon som gjelder forhold mellom foreldre og barnehager.

Vedtektene for kommunale barnehager er vedtatt av utvalg for oppvekst, og de sier noe om eierforhold og forvaltning.

Haugesund kommune eier de kommunale barnehagene, og står ansvarlig for driften. Styrer er enhetsleder for den enkelte barnehage og barnehagene er egne resultatenheter.

Politisk styringsorgan for barnehagene er utvalg for oppvekst. 

Vedtekter for kommunale barnehager (PDF, 234 kB)

Kontaktinformasjon

Anne Gry Osnes Bråstein
Virksomhetsleder barnehage
E-post
Telefon 52 74 30 46
Mobil 909 64 578